In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Tutkimuslupahakemus Tutkimuslupahakemus

Oulun Vesi liikelaitos hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vesilain (587/2011) 18. luvun 7 §:n mukaista tutkimuslupaa Viinivaaran pohjavesihankkeeseen liittyviin luontoselvityksiin, maastotutkimuksiin ja mittauksiin.

Viinivaaran pohjavedenottohankkeen tutkimuslupahakemus (pdf, 1 006 kt)

Liite 2: Ilmoitus kasvillisuusseurannasta ja lähdekartoituksista (pdf, 57 kt)

Liite 2.1: Kasvillisuuden seuranta-alueet (pdf, 1,22 Mt)

Liite 3: Ilmoitus sähkökoekalastuksista ja pintavesien näytteenotosta (pdf, 37 kt)

Liite 4: Kehotus Oulun vedenhankinnan varmistamista koskien (pdf, 63 kt)

Liite 6: Kulkureitit tutkimusalueille (pdf, 291 kt)

Liite 7: Maanomistajan lupa Leväsuon-Kärppäsuon soidensuojelualueella ja Olvassuon-Oravisuon-Näätäsuon suojeluohjelma-alueella sekä metsähallituksen metsätalouden Utajärven valtionmaalla (pdf, 300 kt)

Liite 8: Tutkimus- ja liikkumislupa Olvassuon luonnonpuistossa (pdf, 346 kt)

Liite 9: Kivijoki, kartta (pdf, 1,25 Mt)

Liite 10: Nuorittajoki, Kalliokoski, kartta (pdf, 1 Mt)

Liite 11: Kivijoki, kartta (pdf, 1,52 Mt)

Liite 12: Sorsuanoja S4, kartta (pdf, 1,19 Mt)

Liite 13: Sorsuanoja S3, kartta 1 (pdf, 1,92 Mt)

Liite 14: Sorsuanoja S3, kartta 2 (pdf, 1,84 Mt)

Liite 15: Nuorittajoki, Ylitalo, kartta (pdf, 1,09 Mt)

Liite 16: Olvasoja S1, kartta (pdf, 2,48 Mt)

Liite 17: Olvasoja S1, kartta 2 (pdf, 2,01 Mt)

Piirustus 1: Tutkimusalueen suojelu- ja luontoarvot (pdf, 4,88 Mt)

Piirustus 2: Tutkimusohjelman kohteet (pdf, 14,94 Mt)

Piirustus 3: Tutkimuskohteet, Kuikkalampi, talousvesikaivot (pdf, 586 kt)

Piirustus 4: Tutkimuskohteet, Ahvenlampi, talousvesikaivot (pdf, 471 kt)

Piirustus 5: Tutkimuskohteet, Iso Olvasjärven pohjoisosa, talousvesikaivot (pdf, 345 kt)

Piirustus 6: Tutkimuskohteet, Iso Olvasjärven eteläosa, talousvesikaivot (pdf, 561 kt)

 

Tutkimuslupahakemuksen täydennys

Pohjavedenottohankkeen tutkimuslupahakemuksen täydennys (pdf, 71 kt)

Liite 18: Moottorikelkkailualue, kartta (pdf, 15,54 Mt)