In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Vedenottoratkaisujen lisäselvitykset Vedenottoratkaisujen lisäselvitykset

Vedenottoratkaisujen lisäselvitykset

Vuoden 2015 aikana on valittuja vedenottovaihtoehtoja tarkennettu kaupunginvaltuuston päätösesityksen mukaisesti. Kullekin vaihtoehdolle on luotu ottamokohtainen vedenottoratkaisu aiempien pohjavesitutkimusten, luontovaikutusarvioinnin ja vedenlaatu-ennusteen pohjalta. Kustannukset on tarkennettu ratkaisujen tarkentumisen myötä.
 
Kaikissa vaihtoehdoissa lähtökohtana on kanta-Ouluun toimitettava keskimääräinen vesimäärä 11000 m3 vuorokaudessa, kuitenkin niin että pohjavedenotto voi olla kuivina kausina keskimääräistä pienempää.
 
Ohessa tiivistelmä liitteineen:
 
 
Liite 1: VE1 Viinivaara (pdf-tiedosto 922 kt)
 
Liite 2: VE2 Yli-Ii + Arkala (pdf-tiedosto 689 kt)
 
Liite 3: VE3 Hajautettu (pdf-tiedosto 1 Mt) 
 

VE1 Viinivaaran tarkennettu vedenottoratkaisu ja arvio lisätutkimustarpeesta

 
 
Liite 2: Vedenlaadun havaintopaikat (pdf-tiedosto 4 Mt)
 
Liite 3: Vesistöjen vedenlaadun kehitys (pdf-tiedosto 289 kt)
 
Piirustus 1: Viinivaara-Kälväsvaara pohjavesialue (pdf-tiedosto 2 Mt)
 

VE2 Yli-Iin tarkennettu vedenottoratkaisu ja arvio lisätutkimustarpeesta

 
Piirustus 1: Yli-Iin ympäristön pohjavesialueet länsiosa (pdf-tiedosto 2 Mt)
 
Piirustus 2: Yli-Iin ympäristön pohjavesialueet itäosa (pdf-tiedosto 2 Mt)
 
Piirustus 3: Arkalan ympäristön pohjavesialueet (pdf-tiedosto 2 Mt)
 

VE3 Oulun alueen tarkennettu vedenottoratkaisu ja arvio lisätutkimustarpeesta

 
Piirustus 1: Hangaskankaan pohjavesialue (pdf-tiedosto 2 Mt)
 
Piirustus 2: Salonselän pohjavesialue (pdf-tiedosto 2,98 Mt)
 
Piirustus 3: Saviaronkankaan ja Kellonkankaan pohjavesialueet (pdf-tiedosto 2 Mt)
 
Piirustus 4: Ylikiimingin harjujakson länsiosa (pdf-tiedosto 3 Mt)
 
Piirustus 5: Ylikiimingin harjujakson itäosa (pdf-tiedosto 3 Mt)