Koulumme

Knuutilankankaan koulussa opiskelee tänä lukuvuonne 255 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulumme muodostuu Knuutilankankaan (181 oppilasta) ja Lämsänjärven (74 oppilasta) yksiköistä.

Koululla työskentelee 12 luokanopettajaa, valmistavan luokan opettaja, kaksi erityisopettajaa, kielten lehtori (englanti ja ruotsi), espanjan opettaja ja neljä koulunkäynninohjaajaa, joista yksi toimii valmistavassa luokassa. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille maahan-muuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Koulurakennukset sijaitsevat turvallisella ja luonnonläheisellä pientaloalueella. Kouluyksiköiden tilat ovat hyvät ja nykyaikaiset. Knuutilankankaan yksikön pihalle on tehty täydellinen peruskorjaus syksyllä 2020. Myös Lämsänjärven yksikön pihaa on parannettu ja leikkivälineitä uusittu. Tervetuloa liikkumaan pihoille iltaisin koko perheen kanssa!

Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus oppia tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Positiivisessa ja hyvässä yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa pyrimme kasvattamaan oppilaista hyvätapaisia ja hyvän itsetunnon omaavia lapsia ja nuoria.

Koululla toimivaan moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitajat ja koulukuraattori. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on yhteistyössä huoltajien kanssa suunnitella oppilaan koulukäyntiä auttavia toimenpiteitä, kun opiskelussa ilmenee huolenaiheita tai erityisiä tuen tarpeita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Aloitteita pohdittavista asioista voivat tehdä opettajat, huoltajat ja oppilashuoltoryhmän jäsenet.

Koululla toimii aktiivinen ja vireä oppilaskunnan hallitus, joka järjestää monenlaisia mukavia tapahtumia ja tempauksia koululla. Kummioppilastoiminnassa ylempien vuosiluokkien oppilaat toimivat pienemmille oppilaille kummioppilaina.

Liikkuvana kouluna pyrimme lisäämään luontevalla tavalla liikuntaa koulupäivien aikana. Tämän mahdollistavat esim. 30 min pituiset välitunnit ja aktiivinen ja innostunut välkkäritoiminta. Koulumme tarjoaa oppilaille myös monenlaisia kerhoja.

Tervetuloa Knuutilankankaan kouluun, jossa lapsenne on turvallista ja hyvä opiskella ja jossa voi saavuttaa erinomaiset valmiudet pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa!

 

Yhteistyöterveisin,

Katriina Niinimäki