Valinnaisaineet

Syksy 2023

Kuvataiteen syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi - uutistoimitus

Matematiikan ja yrittäjyyskasvatuksen soveltava kurssi - Pikkuyrittäjät

Ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi - luontoliikunta

Kevät 2024

Kuvataiteen syventävä kurssi

Käsityön, matematiikan ja ympäristöopin soveltava kurssi - robotiikka

Käsityön syventävä kurssi -  pehmeät materiaalit

Liikunnan syventävä kurssi - luontoliikunta

Äidinkielen ja englannin kielen soveltava kurssi

 

Nykyiset 4. ja 5. -luokkalaiset tekevät valinnaisainevalinnat tulevalle lukuvuodelle Wilmassa 1.-8.4.2024