Kielet

Peruskoulussa opiskeltavat kielet ja niiden lyhenteet 

  • A1-kieli on ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 1. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti.  
  • A2-kieli on valinnainen vieras kieli, jonka opiskelun voi aloittaa 4. luokalla ja sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti.    
  • B1-kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla ja sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti. B1-kieli on yleensä ruotsi, jollei oppilas ole aloittanut ruotsia A1- tai A2-kielenään. 
  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, jonka opiskelun voi aloittaa 8. luokalla.  

Kieliryhmä perustetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. 

Kielivalinnat tehdään kevätlukukaudella. Kielivalintojen tarkemmat aikataulut ja ohjeet ilmoitetaan koteihin. 

A1-kieli 

Ensimmäinen vieras kieli (A1) valitaan esikouluikäisenä ennen 1. luokan alkamista. Huoltajat saavat ohjeet valinnan tekemiseen päiväkodeista. 

Maikkulan koulun kielivalikoimassa on kaksi A1-kieltä: englanti ja ruotsi. 

Valinnainen vieras kieli - A2-kieli 

Maikkulan koulun kielivalikoimassa on neljä A2-kieltä: englanti, saksa, ranska ja espanja. 

Englannin ja saksan opetus järjestetään Maikkulan koulun tiloissa. Ranskaa ja espanjaa opiskellaan Knuutilankankaan koulun tiloissa. 

A2-kielen tunnit eivät sisälly muihin valinnaisaineisiin vuosiluokilla 5–6, vaan A2-kielen valinneilla oppilailla on kaksi vuosiviikkotuntia enemmän opetusta. A2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 4–6 kaksi tuntia viikossa. Myös 7. luokalla tuntimäärä on kaksi tuntia perustuntimäärää suurempi. Vuosiluokilla 8–9 A2-kielen tunnit sisältyvät valinnaisaineisiin. 

B1-kieli 

Kaikissa Oulun kaupungin kouluissa opiskellaan ruotsia luokilla 6–9. Maikkulan koulussa ruotsin kielen opiskelu alkaa 6. luokalla, mikäli oppilas ei ole aloittanut sen opiskelua A1-kielenä. 

B2-kieli 

Maikkulan koulussa tarjotaan valinnaisena B2-kielenä 8. luokalla saksaa. Lisäksi valinnaisena aineena on mahdollista lukea syventävää ruotsia.
 

Pähkinänkuoressa

  • Valittavissa olevat kielet: 

A1-kielet: englanti, ruotsi 

A2-kielet: saksa, englanti, espanja, ranska 

B1-kieli ruotsi 

B2-kielet: saksa (syventävä ruotsi)

  • Toteutuneet ryhmät: 

A1-kielenä ollut ainoastaan englantia. 

A2-kielenä espanja toteutunut useana peräkkäisenä vuonna.  

B1-kielenä tarjotaan ruotsia. 

B2-kielenä saksan ryhmä toteutunut syksyllä 2022. 

Yhteyshenkilö

Anna Ylitepsa 046-9211591