Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta kouluissa on Mannerheimin Lastensuojeluliiton kehittämää toimintaa (www.mll.fi/tukioppilastoiminta).

Tukioppilastoiminta on oppilaiden keskinäistä vertaistukea ja yhteistoimintaa kouluhenkilöstön, huoltajien ja koulun eri yhteistyötahojen kanssa.  Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä ja lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Keskeistä toiminnassa on vaikuttaa hyvien kaverisuhteiden syntymiseen sekä yhteisvastuun ja myönteisen ilmapiirin kehittymiseen koulussa. Monipuolisella toiminnalla pyritään luomaan koulustamme mahdollisimman turvallinen ja viihtyisä paikka kaikille. Toimintamuotoja ovat mm. koulurauhan, ystävyyden, kaveruuden, kiusaamattomuuden ja mukavan kouluhengen edistämiseksi tehtävä työ (mm. yläkouluun tulevien uusien oppilaiden tutustumisteemat, tervetulotapahtuma, kummiluokkatoiminta,  hyvät tavat tavaksi -teemapäivät, ystävänpäivätoteutukset, potkiaiset, kaikille kaveri -toiminta)

Tukioppilas on halukas auttamaan muita ja toimimaan kouluyhteisön hyvinvoinnin  hyväksi. Tukioppilasvalinnat tehdään seitsemännen luokan keväällä. Tuolloin tukioppilaat saavat tehtäväänsä peruskoulutuksen (16 h, MLL). Jatkokoulutusta ajankohtaisista teemoista järjestetään kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana.  Koulumme oli mukana MLL:n Kaikille kaveri -hankkeessa  (v. 2011-2014) (www.mll.fi/kaikillekaveri), kaveritoiminnan materiaalin kehittämisessa.

Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii erityisopettaja Aino Pitkänen.