Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

 

Maikkulan koululla tukioppilaaksi haetaan 7. luokan keväällä ja valitut käyvät Mannerheimin lastensuojeluliiton tukioppilaskoulutuksen. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, yhteisvastuuta, kouluviihtyvyyttä sekä kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat mm. ryhmäyttävät 7. luokan oppilaita, pitävät erilaisia aamunavauksia, tempauksia sekä tietoiskuja. 

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat tekevät tiivistä yhteistyötä ja tuovat yhdessä koulun arkeen oppilaiden äänen kuuluville, luovat myönteistä ilmapiiriä oppilaiden keskuudessa ja järjestävät kouluarkea keventäviä tapahtumia. Monipuolisella toiminnalla pyritään luomaan koulustamme mahdollisimman turvallinen ja viihtyisä paikka kaikille. 

Tukioppilastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton kehittämää toimintaa, josta voit lukea tarkemmin sivuilta. www.mll.fi/tukioppilastoiminta 

Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii opettaja Eeva-Liisa Merkkiniemi.