Työelämään tutustuminen, TET

Tet-jaksojen tavoitteena on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Tet-jaksoilla nuoret saavat käytännössä nähdä, kuulla ja kokea millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja erilaisissa työympäristöissä.Työelämään tutustumisjaksojen aikana oppilas soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät oppilaan itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.

Yläluokilla työelämään tutustumista lukuvuonna 2018-2019 on seuraavasti:

-7. lk yksi päivä
-8. lk neljä päivää (vko 16 15.4.-18.4.2019)
-9. lk viisi päivää (vko 45 5.11. -9.11.2018)

 

Oppilaat hankkivat tutustumispaikknsa itse. Samalla harjoitellaan työpaikan hakemista, mikä on tärkeä työelämätaito. Oppilaanohjaaja auttaa tarvittaessa löytämään mahdollisia tet-paikkoja.

Lisätietoa työelämään tutustumisesta saa Oulun kaupungin perusopetuksen sivuilta. Kannattaa tutustua myös Oulun seudun tet-toriin.

Työelämään tutustumisen käytännön järjestelyistä Maikkulan koulussa vastaa oppilaanohjaaja Anne Pernu, puh. 044-703 9356, anne.pernu@eduouka.fi