Koulun yhteystiedot

  • Käyntiosoite work Sangintie 129, Oulu
  • Puhelin Rehtori cell 044 703 9250 Koulusihteeri (ma, ke) cell 050 599 7383 Opettajat cell 050 316 6626
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Ajankohtaista

< Takaisin

Rehtorin terveiset

Mukavaa maaliskuuta!                                                                                                  

Kulunut lukuvuosi on ollut uuden opetussuunnitelman käyttöönoton aikaa. Myös arviointi on uudistunut. Opetussuunnitelma velvoittaa kouluja toimimaan uudella tavalla. Uudessa oppilasarvioinnissa korostuvat lapsen omat vahvuudet ja yksilöllisten tavoitteiden asettaminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin lisääntyvä merkitys. Arviointi on myös jatkuvaa ja arvioinnin pohjaksi syntyvää näyttöä dokumentoidaan monin eri tavoin. Meillä on käytössä sähköisiä työkaluja arviointiin sekä portfoliomaista dokumentointia esimerkiksi minä-vihkon muodossa. Uudenlaisen ajattelun myötä oppilas voi oppia peruskoulun aikana tuntemaan entistä paremmin sen, mikä on hänen tapansa oppia uutta, millaisissa taidoissa hän on parhaimmillaan ja myös sen, missä hänellä on eniten kehittämistä. Tällainen itsetuntemus auttaa oppilasta merkittävästi jatko-opinnoissa ja myöhemmässä elämässään. Onhan hienoa, jos saa elää elämänsä vahvuuksiensa kautta eikä heikkouksiaan peitellen.

Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on vahvistaa oppilaan itsensä aktiivisuutta ja omistajuutta opiskelemaansa aiheeseen. Tämä lisää intoa oppia ja antaa opiskelulle uutta merkitystä oppilaalle itselleen. Lapsi voi antaa osaamisestaan monipuolista näyttöä. Meillä on hienoja esimerkkejä koulustamme tältä lukuvuodelta, kun oppilailla on ollut aiheena olevaan jaksoon liittyvä yhteinen johdanto-osuus, jonka jälkeen oppilaat ovat suuntautuneet syventymään perusasioita enemmän itse valitsemaansa aiheeseen. Näitä aiheita on useimmiten työstetty yhdessä ja niitä on esitelty koulun muulle väelle ja myös koulun ulkopuolisille vierailijoille. Koulussamme käyneet vierailijat ovat antaneet lapsillemme ja minulle hyvää palautetta ja olleet vaikuttuneita siitä, että myös perinteiseen tapaan rakennetussa koulussa voidaan toteuttaa nykyaikaista pedagogiikkaa.

Myös valinnaisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittymistä. Näinä päivinä on valinnaisainetarjottimemme auki nykyisille 4.- ja 5. luokan oppilaille, jotka eivät ole valinneet A2-kieltä. Olemme koonneet valinnaisainetarjottimellemme soveltavia kursseja, joissa yhdistyy kaksi tai useampi oppiainetta yhdessä valinnaiskurssissa. Koko koulun yhteisenä monialaisena oppimiskokonaisuutena opiskelimme syyslukukaudella hyvinvointiteeman ympärillä. Tulevana syksynä aihe liittyy Suomi 100 –teemaan.

Kevätterveisin Pasi Moilanen, rehtori Oulujoen koulu

Jakolinkki

Sanoma Pro
Otavan opepalvelu
Otava oppilaan maailma
Oulujoen Verkkokohina
O
ulujoen koulun blogi

Kirjastoreitti
Kansainvälistymissuunnitelma
Bingel

 

Akkuna
Koulutuskalenteri
Riihi
FIM-rekisteröinti
FIM-nollaus


Liikuntasalin iltakäyttö
Koulutapaturmat
Liikuntasuunnitelma