Opiskelu

Oppilaat esittelevät piirtämäänsä sarjakuvaa ylpeinä.

Oulujoen koulun oppimiskäsitys

  • Aktiivinen ja osallistuva oppilas opiskelee ja rakentaa tietoa eri tavoin.
  • Oppilas ottaa vastuuta, arvioi oppimistaan ja löytää yksilöllisen oppimistapansa.
  • Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa kehittäen sosiaalisia taitoja. Oppilaat työskentelevät yhdessä myös toisiaan ohjaten.
  • Yhteistyö toteutuu myös aikuisten sekä koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä.
  • Monipuolisilla työtavoilla, kannustavalla ilmapiirillä ja viihtyisällä oppimisympäristöllä rakennetaan myönteisiä oppimiskokemuksia.