Opiskelu

oppilaat ovat piirtäneet sarjakuvaa tussitaululle ja esittelevät sitä ylpeinä

Oulujoen koulun oppimiskäsitys

Aktiivinen ja osallistuva oppilas opiskelee ja rakentaa tietoa eri tavoin

Oppilas ottaa vastuuta, arvioi oppimistaan ja löytää yksilöllisen oppimistapansa

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa kehittäen sosiaalisia taitoja. Oppilaat työskentelevät yhdessä myös toisiaan ohjaten

Yhteistyö toteutuu myös aikuisten sekä koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä

Monipuolisilla työtavoilla, kannustavalla ilmapiirillä ja viihtyisällä oppimisympäristöllä rakennetaan myönteisiä oppimiskokemuksia