Koulumme

Oulujoen koulu on n. 200 oppilaan 1.-6. luokkien koulu, jolla on pitkä historia. Koulu perustettiin Oulujoen kuntaan syksyllä 1939. Ensimmäiset kymmenen vuotta koulu toimi tilapäisissä tiloissa mm. Ylä-Saarelan talon salissa, kirkkopirtissä pappilan pihassa, Sukasen pirtissä ja lossituvassa lossirannassa.

Tie on johtanut nykyisiin rakennuksiin, kun vanha puoli rakennettiin 1949 ja uudempi puoli vuonna 1955. Koulurakennus remontoitiin perusteellisesti vuosina 2010 - 2012, jonka jälkeen koulu on ollut nykyajan vaatimuksia vastaava.

Koulumme sijainti rauhallisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä, koulun pitkät hyvät perinteet sekä tiivis yhteistyö kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistaa sen, että voimme toimia visiomme mukaisesti: "Yhdessä vahvoiksi yksilöiksi".

Oulujoen koulu on mukana useissa verkostoissa ja kehittämishankkeissa mm. Oppiva-verkostossa, STEAM-kehittämishankkeessa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kumppanikoulujemme, nuorisopalvelujen yms. tahojen kanssa. Panostamme tulevaisuuden taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen unohtamatta suomalaisen koulun perinteisiä vahvuuksia.