Koulun esittely

Oulujoen koulun perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta hänestä kehittyisi hyvän itsetunnon omaava, toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamaan kykenevä ihminen.

Oulujoen koulussa korostuvat seuraavat asiat:

• hyvät käytöstavat
• vastuullisuus
• kannustava ilmapiiri sekä viihtyvyys
• yhteistyökykyisyys
• turvallisuus
• usko tulevaisuuteen
• suvaitsevaisuus
• kannustaminen luovuuteen
• terve itsetunto

 

Oulujoen koulu on n. 200 oppilaan 1.-6. luokkien koulu.

Oulujoen koululla on pitkä historia. Koulu perustettiin Oulujoen kuntaan jo syksyllä 1939. Ensimmäiset kymmenen vuotta koulu toimi tilapäisissä tiloissa mm. Ylä-Saarelan talon salissa, kirkkopirtissä pappilan pihassa, Sukasen pirtissä ja jopa lossituvassa lossirannassa.

Siitä tie on sitten johtanut nykyisiin rakennuksiin, vanha puoli rakennettiin 1949 ja uudempi puoli vuonna 1955. Oulujoen kunta liitettiin Oulun kaupunkiin 1.1.1965.

Koulurakennus remontoitiin perusteellisesti vuosina 2010 - 2012, jonka jälkeen koulu on nykyajan vaatimuksia vastaava.

Koulumme sijainti rauhallisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä, koulun "sopiva pienuus", koulun pitkät hyvät perinteet sekä tiivis ja hyvä yhteistyö kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistaa sen, että voimme toimia johtoperiaatteemme mukaisesti: " Vahvassa me-hengessä toimiva meidän kaikkien yhteinen "meidän koulu."

Oulujoen koulu on mukana useissa verkostoissa ja kehittämishankkeissa mm. Oppiva-verkostossa, STEAM-kehittämishankkeessa sekä kansainvälisessä Sister School -hankeessa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kumppanikoulujemme, nuorisopalvelujen yms. tahojen kanssa. Panostamme tulevaisuuden taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen unohtamatta suomalaisen koulun perinteisiä vahvuuksia.