Koulun esittely

Oppimiskäsitys Oulujoen koulu

- Aktiivinen ja osallistuva oppilas opiskelee ja rakentaa tietoa eri tavoin

- Oppilas ottaa vastuuta, arvioi oppimistaan ja löytää yksilöllisen oppimistapansa

- Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa kehittäen sosiaalisia taitoja. Oppilaat työskentelevät yhdessä myös toisiaan ohjaten

- Yhteistyö toteutuu myös aikuisten sekä koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä

- Monipuolisilla työtavoilla, kannustavalla ilmapiirillä ja viihtyisällä oppimisympäristöllä rakennetaan myönteisiä oppimiskokemuksia

 

Oulujoen koulussa korostuvat seuraavat asiat:

• hyvät käytöstavat
• vastuullisuus
• kannustava ilmapiiri sekä viihtyvyys
• yhteistyökykyisyys
• turvallisuus
• usko tulevaisuuteen
• suvaitsevaisuus
• kannustaminen luovuuteen
• terve itsetunto

 

Oulujoen koulu on n. 200 oppilaan 1.-6. luokkien koulu.

Oulujoen koululla on pitkä historia. Koulu perustettiin Oulujoen kuntaan jo syksyllä 1939. Ensimmäiset kymmenen vuotta koulu toimi tilapäisissä tiloissa mm. Ylä-Saarelan talon salissa, kirkkopirtissä pappilan pihassa, Sukasen pirtissä ja jopa lossituvassa lossirannassa.

Siitä tie on sitten johtanut nykyisiin rakennuksiin, vanha puoli rakennettiin 1949 ja uudempi puoli vuonna 1955. Oulujoen kunta liitettiin Oulun kaupunkiin 1.1.1965.

Koulurakennus remontoitiin perusteellisesti vuosina 2010 - 2012, jonka jälkeen koulu on nykyajan vaatimuksia vastaava.

Koulumme sijainti rauhallisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä, koulun pitkät hyvät perinteet sekä tiivis yhteistyö kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistaa sen, että voimme toimia visiomme mukaisesti: " Yhdessä vahvoiksi yksilöiksi".

Oulujoen koulu on mukana useissa verkostoissa ja kehittämishankkeissa mm. Oppiva-verkostossa, STEAM-kehittämishankkeessa sekä kansainvälisessä Sister School -hankeessa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kumppanikoulujemme, nuorisopalvelujen yms. tahojen kanssa. Panostamme tulevaisuuden taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen unohtamatta suomalaisen koulun perinteisiä vahvuuksia.