Kummi- ja tukioppilaat

Koulun viidesluokkalaiset toimivat ekaluokkalaisten kummeina. Kummius jatkuu kuudennelle luokalle, joten pienillä oppilailla on kummit koko alkuopetusajan. Kummit tukevat ekaluokkalaisia koulunkäynnin alkumetreillä auttaen ja opastaen käytännön asioissa ja saavat harjoitella vastuunottamista sekä pienten oppimistehtävien suunnittelua. Ekaluokkalaiset saavat turvallisen ja mukavan kaverin tuekseen koulunkäynnille. 

 

Oulujoen koulussa on oppilasagenttitoimintaa. Oppilasagentit aloittivat STEAM-hankkeen yhteydessä opastamalla toisia oppilaita uusien laitteiden käytössä ja uusien taitojen oppimisessa. Oppilasagentteja toimii STEAM-hankkeen lisäksi myös kestävän kehityksen asioissa ja välituntiliikuttajina.

 
Oulujoen koulun kuudesluokkalaiset myös vierailevat lukuvuoden aikana useaan otteeseen läheisessä Saarela-kodissa ja järjestävät vanhainkodin asukkaille ohjelmaa kuten musiikkiesityksiä, runonlausuntaa sekä kirjojen ja lehtien ääneen lukemista.