Oppilashuolto

Oppilashuolto on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.


Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa. Oppilashuoltoryhmässä toimivat rehtori Pasi Moilanen, erityisopettaja Eija Hooli puh. 044 703 9445, koulupsykologi Essi Laitinen puh. 040 845 4518, koulukuraattori Ritva Meriläinen puh. 040 632 4963, terveydenhoitaja Kaisu Äijälä ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä sekä mahdollisesti lääkäri.


Ensisijaisesti asioista kannattaa keskustella lasta opettavan opettajan tai erityisopettajan kanssa, mutta voi olla tarvittaessa suoraan yhteydessä koulupsykologiin tai koulukuraattoriin.


Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä, kun lapsella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai lapsen elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät koululla yhteistyössä oppilaan ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Huoltajille varataan tilaisuus osallistua oppilashuoltoryhmän kokouksiin, kun hänen lapsensa asioista keskustellaan.