Oppilaskunta


Oulujoen koululla toimii oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. Jokaisella koulun oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa oman koulunsa asioihin luokasta valitun luottamusoppilaan välityksellä. Edustajat hallitukseen valitaan luokissa vaaleilla vapaaehtoisista oppilaista ja kausi on kaksivuotinen.


Luokan edustajan tehtävänä on:
 

  • toimia luokan asioiden välittäjänä, luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikutttaa koulun asioihin ja toiminnan kehittämiseen
  • neuvotella ja viedä viestiä luokkansa oppilailta oppilaskunnan kokouksiin sekä tuoda tietoa kokouksista takaisin luokkkaan
 
Hallituksen tehtävänä on:
 
  • pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä
  • käsitellä luokista kumpuavia ehdotuksia ja viedä niitä tarvittaessa eteenpäin esim. opettajankokouksiin
  • järjestää erilaisia tapahtumia piristämään koulun arkea
  • ideoida sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä koulun arjen toimintaan

 


Oppilaskunnan hallitus: