Oppimisen tuki

Koulumme erityisopetus on osa-aikaista erityisopetusta, jota annetaan yleisopetuksen yhteydessä. Osa-aikainen erityisopetus on tilapäistä, pitkäaikaista tai pysyväisluonteista, jotta oppilas saavuttaisi peruskoulun yleiset tavoitteet perusopetusryhmän jäsenenä.

Lukuvuoden alussa erityisopettaja Eija Hooli kartoittaa erityisopetuksen tarpeen luokka-asteittain, jolloin määritellään oppilaan tarvitseman tuen määrä. Erityisopettaja seuraa oppilaan kehitystä erilaisten tutkimusten kautta yhteistyössä opettajien ja huoltajan kanssa.