Viikkotiedote

ELOKUUN TERVEISET                                                                                                                                                                                                               16.8.2019

Terveiset Oulujoen koulusta!

Uusi lukuvuosi on taas alkanut. Koulun henkilökunta on pysynyt lähes samana viime lukuvuoteen verrattuna. Uutena ruotsin kielen opettajana on aloittanut Tapio Lindholm ja oppilashuollon henkilöstössä on jonkin verran muutoksia. Tarkat yhteystiedot löydätte koulumme kotisivuilta. Koulumme oppilasmäärä on tällä hetkellä 204 oppilasta.

Oulujoen koulu täyttää joulukuussa 80 vuotta. Oppilaat perehtyvät asiaan monialaisen oppimiskokonaisuuden kautta syyslomasta alkaen viikottain järjestettävinä MOK-päivinä. Juhlistamme 80-vuotiasta kouluamme 4.12. juhlallisessa tapahtumassa, johon myös huoltajat saavat kutsun.

Jatkamme edelleen mukana STEAM-hankkeessa, jonka puitteissa oppilaat pääsivät jo viime vuonna tutustumaan uusiin laitteisiin ja tekemään suunnitelmiensa pohjalta omia toteutuksiaan. Koulumme aulassa sijaitseva oppimistila ”Ähräämö” on oppilaiden suunnitelmien pohjalta sisustettu. Kuluvana vuotena syvennämme STEAM-asioiden oppimista edelleen. Koulussamme käy lukuvuoden aikana paljon vieraita ulkomailta tutustumassa. Ensimmäiset vieraat tulevat jo ensi viikolla 22.8. Oulun ystävyyskaupunki Hangzhousta, jossa Oulujoen koululla on ystävyyskoulu ja jossa koulumme opettajia on ollut myös vastavierailuilla. Myös joillakin oppilailla saattaa aikanaan yläkouluiässä olla mahdollisuus vierailla ystävyyskoulussamme Hangzhoussa, koska myös Laanilan koulu on samassa Sister School –hankkeessa mukana. Aktiivinen oppiminen, yhdessä tekeminen, oppilaiden vahvuuksien huomioiminen ja tulevaisuuden taitojen harjoittelu jatkuvat Oulujoella edelleen. Näihin asioihin yhdistämme myös ne asiat, jotka suomalaisessa koulussa ovat kautta aikojen olleet hyvin. Yhteistyössä teidän huoltajien kanssa pääsemme varmasti hyviin tuloksiin.

Koko koulun yhteinen vanhempainilta pidetään ke 28.8. klo 18.30 alkaen koulun salissa. Yhteisessä osuudessa puhumme ainakin laaja-alaisten taitojen harjoittelemisesta ja arvioimisesta, STEAM-toiminnasta sekä hyvistä tavoista. Luokanopettajat informoivat luokkien omista vanhempainilloista erikseen.

Mukavaa kouluvuotta ja oppimisen iloa kaikkiin koteihin!

 

Yhteistyöterveisin

Pasi Moilanen, rehtori Oulujoen koulu