Ohjelmat

SYKSYN LUONTOKOULUOHJELMAT (klo 9 – 13 luontokoulun maastoissa)

1. – 2. luokille

 • Seikkailupolku–ohjelmassa ilkeä Rokki-Rotta on varastanut metsätontun aarteen ja oppilaat pääsevät etsimään sitä Seikkailupolultamme. Lisäksi päivän aikana käydään kunnostamassa Peikkojen majakylää. 
 • Naavaparran syysretkellä lähdemme yhdessä tutustumaan siihen, millaisia muutoksia syksy tuo luontoon ja miten eläimet valmistautuvat talveen. Lisäksi päivän aikana käydään kunnostamassa Peikkojen majakylää.
 • Tervan tarina –ohjelmassa tutustutaan metsän puista erityisesti mäntyyn ja siihen, miten männystä ollaan saatu entisajan Oululle tärkeää tervaa. Lisäksi päivän aikana käydään kunnostamassa Peikkojen majakylää. UUSI OHJELMA

 

3. – 4. luokille

 • Pyrähdys pientereelle -ohjelmassa tutkimme, millaisia kasveja pientereilta ja niityiltä voi löytää.  
  • Päivän aikana oppilaat voivat kerätä/kuvata kasvioon puuttuvia syksyisiä pientareen kasveja.
 • Metsänväen olympialaiset: Luontoliikuntaa olympialaisten merkeissä metsässä ja suolla.
 • Varrella virran: Päivän aikana oppilaat pääsevät rakentamaan oman joen ja tutkimaan, miten luonto ja ihminen muokkaavat maisemaa. Oppilaat tutkivat myös, miten ihmisten toimet vaikuttavat vesistöjen puhtauteen.

 

5.-6. luokille

 • Arvoituksellinen metsä: Ilkeä rosvo on kidnapannut kuutin. Onnistuuko luokkasi kerätä vaaditut lunnasrahat ja selvittämään, mihin kuutti on piilotettu? Seikkailun ohessa kerrataan metsän ja suon kasveja.
  • Arvoituksellinen metsä -ohjelmaan voidaan ottaa vain yksi luokka (max 30 oppilasta) kerrallaan!
 • Monimuotoinen metsä –ohjelmassa tutkitaan, miten erilaiset metsät tarjoavat elinmahdollisuuksia eliöille ja millaisia ravintoketjua metsistä löytyy. UUSI OHJELMA
  • Päivän aikana oppilaat voivat kuvata/kertätä kasvioon puuttuvia metsän kasveja.
 • Suotutkimus tutustuttaa oppilaat suohon ja sen kasveihin. Päivän aikana oppilaat pääsevät kuvaamaan oman suoaiheisen luontodokumentin.
  • Suosittelen, että suotutkimuksiin tullaan syyskuun aikana. Lokakuinen suo voi olla varpaille aika kylmä tutkimuskohde J.
  • Päivän aikana voidaan kuvata kasvioon puuttuvia suon kasveja.