Hyvinvointi ja oppilaiden osallisuus

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014)

Syksystä 2023 eteenpäin esiopetusyksiköt, koulut ja oppilaitokset kirjaavat yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan menettelytavat yksikkökohtaisiin vuosi- ja työsuunnitelmiin. Tästä uudesta työtavasta työyksiköt saavat vielä oman erillisen ohjeistuksensa kevään aikana. Kuluva kevätkausi edetään kuitenkin nykyisten laadittujen opiskeluhuoltosuunnitelmien mukaisesti. 

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa hyvinvoinnin edellytyksien siirtymistä sukupolvelta toiselle. Sen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Sosiaalisen kestävyyden edellytyksenä ovat muun muassa turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Pyrkimyksenä on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikille. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmia kouluissa voivat olla turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja kaikille esteetön ympäristö sekä koulun yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri.