Oppilaskunta

Oppilaskunta koostuu koulun kaikista oppilaista. Oppilaiden osallisuus on tärkeä osa Hintan koulun toimintakulttuuria. Oppilaat osallistuvat ja vaikuttavat koulun toimintaan ja viihtyvyyteen liittyvissä asioissa osallisuusryhmien avulla. Osallisuusryhmät on suunniteltu yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua oman kiinnostuksensa mukaiseen osallisuusryhmään, jota koordinoi vastuuopettaja. Lukuvuonna 2023-2024 Hintan koulun osallisuusryhmiä ovat: ruokalajärjestäjät, liikkuva koulu -agentit, kirjastoagentit, johto-oppilaat, luontoagentit, oppilasagentit, hyvisagentit, huoltoagentit, vaatevääpelit, hoksauttajat ja taidevinkkaajat.