Koulumme

-Hintan koulu

Hintan koulu on perusopetuksen alakoulu, jossa on oppilaita n. 360. Koulussamme toimivat kuvataiteen erikoisluokat sekä kaksi alueellista pienryhmää. Koulumme arvoja ovat: turvallinen, innostava ja kokeileva.

Koulu toimintakulttuurissa STEAM-pedagogiikalla on vahva painotus. Pyrimme kehittämään kouluyhteisön yhteistyötä, kokeilua ja innovointia. Korostamme oppilaiden osallisuutta, oivalluksia, onnistumisen kokemuksia sekä tulevaisuuden taitoja. Koulu on kehittänyt STEAM-toimintaa edelleen koulun omaksi muotoilukasvatuksen opetussuunnitelmaksi. Muotoilukasvatus on tutkivaa, kokeilevaa ja hauskaa. Muotoilusuunnittelu on prosessi, joka etenee syklisesti ongelmaan perehtymällä, ideoimalla ja kokeilemalla. Muotoilukasvatuksen avulla opitaan muun muassa tiedonhakua, kriittistä ajattelua, uteliaisuutta ja mielikuvitusta, ongelmanratkaisutaitoja, empatiaa, oma-aloitteisuutta, yritteliäisyyttä, suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja, muuntautumiskykyä sekä yhteistyötaitoja. Toimimme yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteistyötä, innovointeja ja kokeiluja päästään tekemään omassa MakerSpace -tilassamme nimeltään Koklaamo. Työn helmistä pääsevät nauttimaan kaikki, sillä oppilaiden suunnittelemia ja tekemiä tuotteita voi ostaa Hintta Design -verkkokaupasta. Koulullemme on myönnetty korkeimman tason LUMA/STEAM-sertifikaatti.

Lue lisää Koklaamosta tästä.

Tutustu oppilaiden suunnittelemiin ja tekemiin tuotteisiin Hintta Design -verkkokaupassa. 

Katso lisätietoa LUMA/STEAM-sertifikaatista täältä.

Kannustamme lapsia ja nuoria koulutoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen laajan osallisuustoiminnan avulla.

Hintan koulu on osa SteaminOulu-verkosta sekä FabLab-Suomi ja FabLab-Nordic -verkostoja.