Koulukohtaiset kehittämisen painopisteet

Kuvataiteen erikoisluokat: Kehitämme kuvataideluokkien markkinointia, jotta saamme jatkossa lisää hakijoita myös oman koulun ulkopuolelta. STEAM-pedagogiikka nivotaan osaksi myös kuvataideluokkien toimintaa.

STEAM-toiminta:Koulun laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet rakennetaan yhdessä kaikille luokka-asteille STEAM-pedagogiikkaa hyödyntäen.

Ulkoluokka: Kehitämme ulkoluokkaopetuksen pedagogiikkaa, kouluttaudumme ja valmistamme sekä hankimme tarvittavia oppimismateriaaleja ulkoluokkatoimintaan. Kestävän opinvirran kehitystyö sekä kierrättämisen jalkauttaminen kouluun.

Oppilaiden osallisuus: Perustamme koulun arkeen sopivia ja tarpeellisia osallisuusryhmiä, jotta mahdollisimman moni oppilas pääsisi vaikuttamaan. Kehitämme kokemusten perusteella osallisuusryhmien toimintaa.

Kestävän tulevaisuuden opinvirta: Toiminta lähtee kiinnostuksesta ja empatiasta luontoa ja sen monimuotoisuutta kohtaan, sillä siitä mitä arvostat, siitä haluat pitää huolta. Tämä on opinvirran tavoite: pitää huolta Oulun ja koko planeetan tulevaisuudesta, sekä kasvattaa kestävyysosaajia. 

Voit lukea lisää ylläolevista asioista tämän tekstin alapuolella olevista painikkeista.

Kuvataiteen erikoisluokat

Steam- ja designtoiminta

Ulkoluokka

Oppilaiden osallisuus

Kestävän tulevaisuuden opinvirta

Monialaiset oppimiskokonaisuudet