Pääkuva
UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.

KUDOS-blogi: Jyväskylän luovaa keskusta ideoitiin yhdessä tekoälyn avulla

09.02.2024

Jyväskylässä nähtiin viime syksynä kiehtova aloite kaupunkikulttuurin ja rakennusten kiertotalouden saralla. Kulttuurialan digitalisaatiota edistävän KUDOS-hankkeen Shared Building AI -pilotissa kokeiltiin innovatiivisesti miten tekoäly soveltuu suuren sisätilan uudelleenkäytön yhteissuunnittelua tukevaksi työkaluksi. Testiin pääsi osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistunut ja eri puolilla maailmaa käytetty UrbanistAI-tekoälypalvelu, jolla voi käden käänteessä kuvitella kaupunkitilat uudenlaisiksi.

Yhteisen visioinnin keskiössä oli Jyväskylän pääkirjasto. Pilotin lähtökohtana oli mahdollinen tulevaisuuden skenaario, jossa kirjasto siirtyisi uusiin tiloihin ja sen nykyiset, vuosikymmeniä kaupunkilaisia palvelleet tilat suojeltaisiin osaksi yhteistä paikallishistoriaa. Samalla Jyväskylän kaupunki toivoo näiden tilojen heräävän uuteen eloon luovana keskuksena, tarjoten tilaa uusille yrityksille ja keskustan palveluille.

Kuvia pääkirjaston kirjastosalista ja aula-alueesta.
Uutta tilakonseptia luotaavan tekoälytyöskentelyn ”tarkasteluikkunoina” tulevaisuuteen käytettiin kuvia pääkirjaston kirjastosalista ja aula-alueesta.

Haasteena on kuitenkin keksiä, mitä kirjahyllyjen ja lukunurkkien tilalle voisi realistisesti tulla. Mahdollisen uuden yksityisen omistajan käsissä tilojen käytön täytyy olla taloudellisesti kannattavaa, etteivät ne jää tyhjilleen. Elinvoimaisen tilakonseptin puuttuessa synkin uhkakuva on, että kirjastorakennus päätyisi purkuun ja se korvattaisiin uudella kiinteistöllä. Rakennusperinnön katoamisen lisäksi kiinteistön uudella korvaaminen aiheuttaisi merkittävän hiilipiikin. Siksi oleellinen osa kirjaston muuttoskenaariota ovat luovat ja toteuttamiskelpoiset ideat, jotka vastaavat jyväskyläläisten tarpeisiin.

UrbanistAI visualisoi muutosideat hetkessä

Generatiivinen tekoäly on nousemassa tärkeäksi luovan ja erilaisia ihmisiä voimaannuttavan työskentelyn työkaluksi. Kaupunkikehittämisen parissa yksi edelläkävijöistä on UrbanistAI. Sen kanssa työskentely alkaa valokuvasta, jota käyttäjät muokkaavat ehdottamalla muutoksia. UrbanistAI visualisoi nämä ideat heti, tuottaen kuusi erilaista variaatiota.

UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.
UrbanistAI-palvelun käyttö on suoraviivaista. Ohjelmaan ladataan kuva, maalataan haluttu muutosalue ja kirjoitetaan komento omasta kehittämisideasta. UrbanistAI tuottaa ideasta välittömästi erilaisia iteraatioita.

Näin työskennellen saadaan työpajoissa ja erilaisissa ideointisessioissa stimuloitua keskusteluja halutusta kehittämisen suunnasta ja luodaan kimmokkeita yhä uusille ideoille. Mukaan ideointiin voivat osallistua kaikki, sillä visualisointien teko ei vaadi kaupunkisuunnittelualan ammattiosaamista.  Prosessissa syntyvä kuvasto auttaa suunnittelijoita ja sidosryhmiä ymmärtämään nopeasti ihmisten näkemyksiä ja toiveita.

Pääkirjaston tilat taipuivat moneksi tekoälyn käsittelyssä

UrbanistAI on yleensä keskittynyt katutiloihin, puistoihin, aukioihin, pihoihin ja muihin ulkotiloihin, mutta Jyväskylän kirjaston tapaus toi uuden haasteen: sisätilojen muokkaaminen.

UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.
UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.

Shared Building AI -pilotin työpaja lokakuun 2023 lopulla kokosi paikallisia Jyväskylän kaupunkikeskustan toimintaympäristöä hyvin tuntevia kulttuuri- ja kiinteistökehitysalojen toimijoita kirjastoon pohtimaan rakennuksen uutta käyttöä. Vilkkaassa keskustelussa syntyneet tilakonseptiaihiot syötettiin välittömästi UrbanistAI-palveluun, jotta niistä saatiin pikavisualisoinnit. 

UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.
UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.

Näytölle välittömästi syntyvä kuvasto auttoi konkretisoimaan ehdotuksia ja toi ideointiprosessiin innostavan leikkimielisen elementin. Lopulta kuvat tukivat projektissa laajempaa keskustelua siitä, mitkä konseptit tuntuivat toteutuskelpoisemmilta kuin toiset.

UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.
UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.
UrbanistAI-ohjelmaan ladattu kuvaesimerkki.

Joukkoälyn ja tekoälyn yhdistelmä tuo rakennuksille vetovoimaa ja pitkäikäisyyttä

Jyväskylän pilotti osoitti, että generatiivinen tekoäly voi auttaa hahmottamaan rakennusten uusia toimintakokonaisuuksia. Se tarjoaa mahdollisuuden katsoa nykytoimintojen ohi tulevaisuuteen ja tuo kaikkien osallistujien ideat tasavertaisesti esiin. Tämä auttaa osaltaan varmistamaan, että rakennukset pysyvät elinvoimaisina ja kiinnostavina.

On kiehtovaa nähdä muuttuvatko viime syksynä ideoidut värikkäät ja erikoisetkin visiot vielä joku päivä osaksi pääkirjaston tiloissa sykkivän luovan keskuksen tarinaa.

 

Timo Hämäläinen

City CoDesign Lead, UrbanistAI