Hintan koulun kansainvälisyys­suunnitelma lukuvuosille 2019-2023

 

Taustaa

Koulumme kansainvälinen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan.

Oulun kaupungin arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.

Hintan koulun ohjaavia arvoja ovat turvallinen, innostava ja kokeileva.

Koulun opetussuunnitelmassa kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu on yksi laaja-alaisen osaamisen aihekokonaisuus.

Suunnitteluryhmä ja kansainvälisyystiimi vastaavat koulumme kansainvälisistä asioista.

 

Toimintaympäristön kuvaus

Hintan koulun oppilaaksi ottoalueella on pääsääntöisesti kotitaustaltaan suomenkielisiä oppilaita. Maahanmuuttajaoppilaita ei juurikaan ole. Kuitenkin koulussamme on useita oppilaita, joiden kotikielenä on jokin muu kuin suomen kieli.

 

Kansainvälisyystoimintamme tavoitteet

·Kiinnitetään huomiota toista ihmistä arvostavien asenteiden vahvistamiseen jokapäiväisessä elämässä.

·Opitaan tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöä.

·Tutustutaan muihin kulttuureihin eri oppiaineiden kautta.

·Ylläpidetään monikulttuurista yhteistyötä, esim. vierailijat omalla koululla.

·Kieltenopetuksessa oppilaille tarjotaan mahdollisuus valita englannin lisäksi muita kieliä ensimmäiseltä luokalta alkaen.  

·Oppilaita ohjataan globaalin vastuun ymmärtämiseen ja siihen kasvamiseen.

·Osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuritoimintaan, konsertit, elokuvafestivaalit ym.

·Hankitaan taitoja toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.

·Opetushenkilöstöä kannustetaan osallistumaan kansainvälisyyttä edistäviin koulutuksiin ja sitoutumaan käynnissä oleviin projekteihin.

·Hyödynnetään steam -ajattelua/opetusta kansainvälisyysprojekteissa.

 

Yhteistyökumppanit

·Oulun yliopisto: kansainväliset vierailijat, opiskelijat

·järjestöt: SPR, UNICEF, Lions

·seurakunta    

·opetustoimi: maailmankoulu

·kulttuurilaitokset: elokuvat, teatteri ja kirjasto

·kulttuurivälittäjät: Setlementti, Villa Victor

·Cimo, kansainvälisen liikkuvuuden keskus

·Kumppanikoulut esim. STEAM -koulut, Majakka-projekti / DSoE ( Digital Schools of Europe), Erasmus-projekteihin liittyvät yhteistyökoulut eri puolilla Eurooppaa: KA1- ja KA2-projektit.

 

Toiminta

·Koulun kansainvälisyystiimi päivittää lukuvuoden alussa koulun kansainvälisyyssuunnitelman sekä suunnittelee koulun suunnitteluryhmän kanssa kansainvälisyyteen liittyvät toiminnot tulevalle lukuvuodelle. Toimintaa arvioidaan vuosittain. Tarjoamme EDUpackin kansainvälisiä kouluvierailijoita varten.

 

1.    Kotikansainvälisyys

·Rakennetaan koulun ilmapiiriä kohti positiivista ja avointa suhtautumista kansainvälisyyteen.

·Järjestetään SPR:n Nälkäpäivä-keräys vuosittain.

·Osallistutaan Unicef-kävelyyn tai Rynkeby-juoksuun.

·Oulun yliopiston sekä Erasmus vaihto-opiskelijoita kutsutaan vierailemaan koulullamme.

·Vietetään rauhan ja sovinnon päivää (Martti Ahtisaari-päivä).

·Osallistutaan Lasten- ja nuorten elokuvafestivaaleille vuosittain.

·Syyslukukaudella huomioimme Erasmus+ - päivän ja kevätlukukaudella Eurooppa-päivän. Silloin kiinnitetään erityistä huomiota kansainvälisyyteen järjestämällä oppilaille aiheeseen liittyvää toimintaa.

 

2.    Kansainväliset projektit

·Koulumme on osallisena Opetusministeriön Tulevaisuuden Peruskoulu-kehittämiskouluverkostossa yhtenä Majakka–kouluna.

·Majakka-koulut tekevät yhteistyötä eurooppalaisten koulujen kanssa.

·Projektiin liittyy teknologiaopetuksen kehittäminen, vuosiluokaton alkuopetus sekä yhteisopettajuus.

·Opettajien kouluttaminen ja vierailut ulkomailla projektin puitteissa.

·Olemme hakeneet KA1 ja KA2 rahoitusta, vuosina 2017-2019 on toteutunut KA1-projektiin kuuluvia koulutusjaksoja Kreikassa, Teneriffalla ja Portugalissa.  (Tablettien opetuskäyttö). Lukuvuonna 2018-2019 alkoi kaksi KA2-projektia: Promoting Literary Skills by Stories ja Science and Kids.

·Olemme yhtenä kouluna mukana DSoE-projektissa, jossa on osallistujia kahdeksasta eurooppalaisesta maasta.

·DSoE-partnerikoulusta Ruotsin Malmöstä on käynyt  Job shadowing -ohjelman puitteissa opettajia Hintassa ja Hintan opettajia on vieraillut Malmön koulussa vuosina 2018-2019. Liikkuvuusmäärärahoja on saatu Hintan kouluun myös lukuvuodelle 2019-2020.

TOIMINTASUUNNITELMA  2019 – 2023

  • Hintan koulu ottaa vastaan EDUpack-vierailijaryhmiä tutustumaan koulun toimintaan, esimerkiksi steam -opetukseen/design -kouluun.
  • Tulevaisuuden Peruskoulu -projekti, toiminta Majakka-kouluna jatkuu.
  • Kansalliset ja kansainväliset job shadowing -vierailut sekä KA1-ohjelmaan liittyvät kansainväliset koulutukset toteutuvat.
  • KA2-ohjelmaan liittyvät Erasmus+ -projektit jatkuvat: Promoting Literary Skills by Stories (2018-2020) sekä Science and Kids (2018-2020). Koulun henkilöstöä vierailee yhteistyökouluissa Puolassa, Turkissa, Italiassa, Romaniassa ja Unkarissa projektien puitteissa. Helmikuussa vastavierailulle Hinttaan saapuvat Science and Kids -projektin eurooppalaiset osapuolet. Oppilaat tuottavat animaatioita, näytelmiä, kalentereita, kortteja jne. yhteistyössä kumppanuuskoulujen kanssa.
  • Syksyllä 2019 aloitettiin uusi KA1-projekti STEAM syventämään design- ja teknologiaoppimista.
  • Huhtikuussa järjestetään Unicef-kävely tai Rynkeby-juoksu.
  • Lukuvuoden aikana vastaanotetaan Oulun yliopiston Erasmus-vaihto-ohjelman opiskelijoita vierailemaan koululla. Myös monikulttuuriset harjoittelijat ovat tervetulleita.
  • Tammikuussa 2021 aloitettiin Sister School -yhteistyöprojektin Hangzhoun Anjilu experimental koulun kanssa teemana steam.