Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempaintoimikunnan kokous 10.11.2015 klo 18

 

Läsnä:

Heli Suopajärvi (sihteerinä)

Minna Kuivas

Jutta Pernu-Määttä (varapuheenjohtaja)

Kirsi Keskiaho

Jaana Tervo

Mirva Tarkka-Salin

Marjut Mäkinen

Sanna Riivanne-Holmi

Hanna Kärkkäinen (puheenjohtaja)

Juha Veteläinen (rehtori)

 

 

1. Rehtori Juha Veteläinen esitteli itsensä toimikunnalle.

2. Rehtorin alustamana keskustelua kouluruokailusta (akustiikka, melu, tavat). Toimikunnalta hyväksyntä rehtorin ajatuksille  ruokailukäytänteiden muutoksista. Muutokset painottavat oppilaan omaa vastuuta miellyttävän ruokailun luomiseksi. Rehtori tiedottaa koulun vanhempia asiasta.

3. Käytiin keskustelua rehtorin esityksestä yhdistää kaksi ensimmäistä aamutuntia tuplatunniksi (8.15-9.45). Toimikunnan mielestä pitkä välitunti tuplatunnin jälkeen on hyvä sekä tuplatunnin tuoma mahdollisuus pitempiin yhtäjaksoisiin oppimiskokonaisuuksiin.

4. Käytiin keskustelua läksyparkista.

5. Koulun toiminnallinen  OPS-viikko on viikolla 8, jolloin koululla on mahdollisesti avoimien ovien päivä.

6. Pihasuunnitelma: Kiinteistömanageri Palolan kanssa pidetään palaveri. Ajankohta vielä avoin.

Rehtori tiedustelee rakennusvalvonnasta pihatelineiden turvallisuuteen liittyvistä asioista ja mahdollisesta tarkastuksesta.

7. Puheenjohtaja Hanna Kärkkäinen esitteli vanhempaintoimikunnan vuosikellon. Kauden päätapahtumat ovat  halloweendisco (marraskuu), talvitapahtuma (helmikuu) sekä vapputapahtuma (toukokuu). Keskustelua ja ideointia. Jokaiseen tapahtumaan muodostettiin tiimi, joka suunnittelee ja ideoi pääpiirteissään tapahtuman lähidemokratian toimintarahahakemusta varten.

8. Päätettiin järjestää perinteinen heijastintapahtuma. Kysytään rehtorilta sopiva kouluaamu tapahtumaa varten. Kaikki kyselevät heijastimia yrityksiltä.

Pöytäkirjat:

Lokakuu 2015

Joulukuu 2015

Tammikuu 2016