Kouluterveydenhuolto

Hyvinvointipalvelut Kouluterveydenhuolto

 

Terveydenhoitaja Heidi Paananen

Pääsääntöisesti paikalla maanantai-torstai. 

Yhteystiedot: WILMA tai puh. 044 7034612 arkisin klo 12 13.00, myös sähköpostitse tai tekstiviestillä voi olla yhteydessä.

 

Kouluterveydenhoitajan työ on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa sekä omalta osaltaan oppilaan terveyden, selviytymisen ja hyvinvoinnin tukemista koulussa.

 

Laajat terveystarkastukset 1. ja 5. luokkalaisille.

  • - terveydenhoitajan ja lääkärin ajat erillisinä käynteinä.

 

Terveystapaamiset 2, 3, 4, ja 6 luokkalaisille.

  • - lyhyempi käynti terveydenhoitajan vastaanotolla.

 

Terveydenhoitaja on oppilashuoltoryhmän jäsen

 

Sairauksien hoito:

 

Kouluterveydenhoitaja vastaa omalta osaltaan ensiaputoimista; ohjauksesta, ensiavun antamisesta, ohjeistuksesta ja välineistöstä yhdessä koko koulun henkilökunnan kanssa.

 

Sairasasiat ja esim. vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan oppilaan oman asuinalueen terveysasemalla. Vanhemmat varaavat ajan.

 

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoselvitykset alle 13 v. lapselle saa kouluterveydenhoitajalta. Yhteydenotto sairastumispäivänä.

 

Oppilashuoltoryhmä

 

Oppilashuoltoryhmä auttaa koulutyössä ilmenevien erityistilanteiden ratkaisemisessa ja toimii niiden ennaltaehkäisemiseksi. Ryhmä on yhteistyössä

kotien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

 

Koulupsykologi ja kuraattori

 

Koulupsykologi ja koulukuraattori ovat oppilashuollon työntekijöitä, joiden työn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä.

Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

 

Koulukuraattori Niilo Väärni          p. 0401530241

Koulupsykologi xx.xx                    p. xx.xx

 

Molempiin voi ottaa yhteyttä myös WILMAN kautta.