Oppilaskunta

Oppilaskuntatoimintaa ohjaa luokanopettaja Marika Noponen.


Oppilaskuntaan kuuluu joka luokalta varsinainen edustaja sekä varaedustaja, jotka oppilaat ovat keskuudestaan saaneet valita. Oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksissa puhutaan koulun asioista oppilaiden näkökulmasta. Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta koulussa.