Oppimisen tuki

Erityisopetus

Koulumme erityisopetus on osa-aikaista erityisopetusta, jota annetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena yleisopetuksen yhteydessä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimisvaikeuksia esim. lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa. Puheopetusta annetaan resurssien mukaan lähinnä 1-2 – luokan oppilaille.

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kehittymistä niin, että hän saavuttaisi peruskoulun yleiset tavoitteet.

Koulumme erityisopettajat toimivat yhteistyössä koulun opettajien, oppilashuollon, muiden asiantuntijoiden ja vanhempien kanssa.

Koulussamme toimii erityisopettajana

Päivi Koskela puh. 044 703 9145  ;  paivi.koskela@eduouka.fi

Erityisopettajaan voi olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Lisäksi koulussamme toimii pienryhmä. Pienryhmä on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat tehostettua tukea oppimisessaan. Ryhmän oppilaat ovat 2-6 – luokkalaisia. Ryhmien erityisluokanopettajina toimivat

Katja Kuopusjärvi 2-6D puh.044 703 9144 ; katja.kuopusjarvi@eduouka.fi ja

Katjaan voi olla yhteydessä myös Wilman kautta.