Työajat

Päivärytmi, jollei erikseen ole toisin ilmoitettu:

Oppitunnit:
1.-2. tunti     klo 8.30-10.00
välitunti        klo 10.00-10.30
3.-4. tunti     klo 10.30-12.15
välitunti        klo 12.15-12.45
5.-6. tunti     klo 12.45-14.15
välitunti        klo 14.15-14.30
7. tunti         klo 14.30-15.15