Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

KOLMIPORTAINEN TUKI

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä.

Jokaiselle oppilaalle suunnattua yleistä tukea ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, avustajat sekä kodin ja koulun yhteistyö.

Silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja /tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee oppilaan saada tuki tehostettuna. Oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Erityistä tukea saavalle oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös. Tällöin esim. joku oppiaine voidaan yksilöllistää.  Oppilaan saama tuki ja oppisisällöt kirjataan henkilökohtaiseen asiakirjaan (hojks), joka tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä.