Ajankohtaista

< Takaisin

7.-9. koulunaloitustiedote

Kaakkurin koulu Koulualoittamistiedote 9.8.2018

Pesätie 15 7.-9. luokat lv 18–19

90420 Oulu

 

Hyvät oppilaiden huoltajat,

Uuden kouluvuoden alkaessa toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan kotien kanssa.

Ensimmäisten koulupäivien oppitunnit:

To 9.8.

7.lk.-9. lk. klo 9.00–11.45

Pe 10.8

7.-9. lk.: klo 8.15–12.15

Ma 13.8. alkaen lukujärjestyksen mukaisesti

 HUOM! Pe 24.8. oppilaiden koulupäivä päättyy klo 12.15 koulun henkilökunnan koulutuksen vuoksi

 

Työskentelemme neljässä jaksossa, joten oppilaat saavat neljä lukujärjestystä lukuvuoden aikana. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

1.jakso: 9.8.–10.10.2018, 2.jakso: 11.10.–21.12.2018, 3.jakso 7.1.–20.3.2019 ja 4.jakso 21.3.–1.6.2019

Syysloman vietämme viikolla 43 ja talviloman viikolla 10.

 

Yhteistyö kotien kanssa on meille tärkeää. Tiistaina 4.9. klo 17.30 järjestämme 7. luokan oppilaiden huoltajille Tervetuloa Kaakkurin kouluun –illan. Viikolla 41 järjestämme seiskojen tutustumiskeskustelut Lapset puheeksi -menetelmää hyödyntäen. Samalla viikolla ovat kasien ja ysien kehityskeskustelut. Vanhempainilloista ja kehityskeskusteluista ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin. Opetustoimen sivut löytyvät osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/. Sivustolta löytyy tietoa mm. uudesta opetussuunnitelmasta. Uuteen opetussuunnitelmaan siirrytään portaittain ja tulevana lukuvuonna yläluokilla 7. ja 8. luokat opiskelevat uuden ops:n mukaisesti. Opetustamme kehitämme kaikilla luokka-asteilla uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Opetustoimen sivujen kautta löytyy myös reitti myös koulumme kotisivulle: perusopetus à Peruskoulujen yhteystiedot à Kaakkurin koulu. Koulumme sivuilla on tietoa muun muassa työajoista, yhteystiedoista ja koti-koulutoimikunta Kaperan työstä.

Koulussamme on käytössä kaikilla vuosiluokilla sähköinen viestintäväline, Wilma. Wilma on tärkeä yhteydenpitokanava. Tunnukset ja käyttöohjeet jaetaan lukukauden alussa niille, joilla tunnuksia ei entuudestaan ole.

Kaakkurin koulussa huoltaja ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta jo ensimmäisen poissaolopäivän aamuna. Poissaolosta voi ilmoittaa seuraavilla tavoilla:

Wilmassa Tuntimerkinnät à Ilmoita poissaolot tai wilma-viestillä luokanvalvojalle. HUOM! On tärkeää, että huoltajan wilma-tunnus on vain huoltajan saatavilla.

Soittamalla luokanvalvojan tai hänen työtilansa puhelimeen ____________________________

 

Luokanvalvoja _____________________________________ puh. ________________________

 

Jos oppilaalle on tarpeen anoa vapaata koulutyöstä, toimitaan seuraavasti: Korkeintaan viisi päivää kestäviin poissaoloihin lupaa pyydetään wilman sähköisellä poissaolohakemuksella luokanvalvojalta. Pidemmät vapaat anotaan samalla sähköisellä lomakkeella rehtorilta. Luvan ehtona on, että oppilas selvittää etukäteen korvaavat tehtävät sekä läksyt ja sopii opettajan kanssa mahdollisten kokeiden suorittamisesta.

Turvallisuus ja opiskelun tuki:

Koulumme terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia ja antaa ensiavun mahdollisissa koulutapaturmatilanteissa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä, jos heillä on huolta lapsen terveydentilaan liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuollossa yläluokilla työskentelee terveydenhoitaja Arja Anttila, puh. 044 703 4586 (4.-9. luokat, paikalla maanantai-perjantai). Puhelut mielellään päivystystunnin aikana klo 12.00–13.00.

Koululääkärin tarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokilla. Sairasvastaanotto on Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa, Pesätie 11. Hyvinvointikeskuksessa toimii akuuttivastaanotto, johon voi mennä ilman ajanvarausta.

Koulukuraattori edustaa sosiaalityön asiantuntemusta. Häneltä saa apua, jos oppilaalla on pulmia muun muassa koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Koulumme koulukuraattorin Riitta Roivaisen tavoittaa numerosta 044 703 9659. Koulupsykologin tehtävänä on oppilaan kehitykseen, koulunkäyntiin, oppimiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvien pulmien selvittely ja arviointi sekä niiden perusteella tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suunnittelu. Koulumme koulupsykologin Marja Pikkupeuran (marja.pikkupeura@ouka.fi) tavoittaa numerosta 044 703 9663.

Oppilashuoltotyö on osa koulun opetus– ja kasvatustoimintaa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista. Oppilashuoltotyön tavoitteena on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Oppilashuoltotyötä tehdään yhdessä oppilaan huoltajien kanssa.

Kaikissa asioissa voitte ottaa rohkeasti yhteyttää luokanvalvojaan, apulaisjohtaja Susanna Luomalaan tai rehtori Outi Ervastiin sähköpostitse, puhelimitse tai wilman välityksellä.

Menestyksekästä kouluvuotta toivottavat:

Outi Ervasti Susanna Luomala

rehtori apulaisjohtaja

044 703 9922 044 703 9917 outi.ervasti@ouka.fi susanna.luomala@ouka.fi

Jakolinkki