Kansainvälisyyssuunnitelma

Kaakkurin koulun kansainvälisyyssuunnitelma

 

 

Kaakkurin koulun kansainvälisyyssuunnitelma pohjautuu Oulun kaupungin ja Kaakkurin koulun arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä Maailmankansalaisen polkuun. Näistä jälkimmäinen perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman arvoihin, joiden mukaan jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja - katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa ja samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin (POPS luku 2). Maailmankansalaisen polku koostuu kulttuuri- ja kielipoluista, jotka määrittelevät jokaiselle luokka-asteelle oppilaan tavoitetasot koskien tietoja, taitoja ja asenteita.

Maailmankansalaisen polkuun voi tutustua Oulun kaupungin sivuilla valitsemalla ”Koulutus ja opiskelu”, ”OPS-portaali” ja ”OPS-polut”.

 

Kaakkurin koulun tavoitteena on kasvattaa maailmalle myönteisiä, suvaitsevaisia oppilaita. Tavoitteena on antaa oppilaille taitoja ja motivaatioita kansainväliseen kanssakäymiseen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Kansainvälisellä toiminnalla tuemme Kaakkurin koulun toiminta-ajatusta, jossa jokainen oppilas tulee hyväksytyksi omana itsenään, saa apua oppimiseensa ja löytää oman lahjakkuutensa. Kaakkurin koulussa jokainen oppilas saa mahdollisuuden kasvaa sivistyneeksi ja vastuulliseksi ihmiseksi.

 

 

 

1.Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä

 

Kansainvälisyys on osa Kaakkurin koulun oppilaiden ja henkilökunnan arkea. Meillä on meneillään kansainvälisiä projekteja ja suunnittelemme aktiivisesti uusia. Koulun johto kannustaa henkilökuntaa hakeutumaan kansainvälisiin kontakteihin ja kouluttautumaan kansainvälisillä kursseilla. Kansainvälisyys näkyy oppilaiden arjessa muun muassa vierailijoiden ja opettajien omien kokemusten kautta. Hyödynnämme kansainvälisyyskasvatuksessamme esimerkiksi Skypeä, jonka avulla oppilaat kohtaavat muiden maiden lapsia ja nuoria. Oppilaiden osallisuus on yksi Kaakkurin koulun perusarvoista ja se näkyy kansainvälisyyskasvatuksemme monin tavoin, esimerkiksi erilaisissa projektitehtävissä.

 

 

2. Kotikansainvälisyys

 

Kaakkurin koulu tarjoaa oppilailleen mahdollisuuksia kansainvälistymiseen monilla eri tavoin. Kotikansainvälistymistä toteuttavia toimintoja ovat:

Plan-kummilapsi
Lucia-juhla
valinnaiskielet
kielisuihkaukset
vaihto-opiskelijavierailijat AFS:n kautta
kansainväliset vierailijat oppitunneilla
Erasmus-opiskelijavierailijat luokissa
eTwinning
kouluumme tutustumaan tulevat kansainväliset ryhmät
kielikerhot
Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
Erasmus+ ohjelman kautta tehtävät Job shadowing-vierailut
Skype-yhteydenpito eurooppalaisiin yhtyeistyökouluihin
Majakka-hanke
Euroopan kielten päivän viettäminen 26.9.2022
luokka 5B osallistuu yhteistyössä elokuvakoulu Valveen kanssa lukuvuonna 2022-2023 Pariisin, Pantinissa koordinoituun elokuvaprojektiin ‘Cinéma, cent ans de jeunesse’, ‘Elokuva, sata vuotta nuoruutta’

 

 

 

3. Kansallinen kansainvälisyys

 

Kaakkurin koulu toteuttaa kansallista kansainvälisyyttä seuraavilla tavoilla:

 

- OPH:n järjestämät koulutukset, muun muassa Erasmus+

 

 

 

4.Kansainvälinen liikkuvuus

 

Koulumme henkilökunta hakeutuu aktiivisesti ulkomailla tapahtuviin, koulun teemoihin liittyviin koulutuksiin (Erasmus+ KA1). Kaakkurin koulu sai keväällä 2021 Erasmus+ KA120 –akkreditoinnin. Tämä EU:n myöntämä laatusertifikaatti takaa meille rahoitusta henkilökunnan kouluttautumiseen sekä henkilökunnan ja oppilaiden kansainväliseen liikkuvuuteen vuoteen 2027 saakka. Parhaillaan aloitamme uutta hanketta, johon osallistuvat kaikki 8.luokan oppilaat ja jonka puitteissa 8-10 oppilasta osallistuu lukuvuonna 2023-2024 liikkuvuuteen ulkomaille. Partnerikouluna tässä on italialainen koulu.  Lukuvuonna 2022-2023 Elokuvakoulu Valveen kanssa tehdyn projektin ‘Cinéma, cent ans de jeunesse’ puitteissa, koulumme opettaja käy Pariisin Pantinissa kouluttautumassa syksyllä 2022.  Yritämme myös löytää rahoituksen ainakin osalle 5B-luokan oppilaille, jotta he pääsisivät elokuvaprojektin päätösfestivaaleille keväällä 2023.   

 

Kaakkurin koulu on aina ollut aktiivinen kansainvälisessä liikkuvuudessa. Useat luokat opettajineen ovat osallistuneet strategisiin kumppanuushankkeisiin (KA2). Lukuvuosina 2019-2022 koulumme oli mukana kolmivuotisessa Erasmus+ KA2 - hankkeessa ”Together - To get there”, jossa olivat mukana Italia, Kroatia, Espanja, Kreikka ja Kypros. Kaakkurin koulusta siihen osallistui 18 opettajaa luokkineen. Projekti oli suunnattu 1.-9. luokille.