Kansainvälisyyssuunnitelma

Kaakkurin koulun kansainvälisyyssuunnitelma 

 

Kaakkurin koulun kansainvälisyyssuunnitelma pohjautuu Oulun kaupungin ja Kaakkurin koulun arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä Maailmankansalaisen polkuun. Näistä jälkimmäinen perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman arvoihin, joiden mukaan jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja - katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa ja samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin (POPS luku 2). Maailmankansalaisen polku koostuu kulttuuri- ja kielipoluista, jotka määrittelevät jokaiselle luokka-asteelle oppilaan tavoitetasot koskien tietoja, taitoja ja asenteita. 

Maailmankansalaisen polkuun voi tutustua Oulun kaupungin sivuilla valitsemalla ”Koulutus ja opiskelu”, ”OPS-portaali” ja ”OPS-polut”. 

 

Kaakkurin koulun tavoitteena on kasvattaa maailmalle myönteisiä, suvaitsevaisia oppilaita. Tavoitteena on antaa oppilaille taitoja ja motivaatioita kansainväliseen kanssakäymiseen ja eri kulttuurien ymmärtämiseen. Kansainvälisellä toiminnalla tuemme Kaakkurin koulun toiminta-ajatusta, jossa jokainen oppilas tulee hyväksytyksi omana itsenään, saa apua oppimiseensa ja löytää oman lahjakkuutensa. Kaakkurin koulussa jokainen oppilas saa mahdollisuuden kasvaa sivistyneeksi ja vastuulliseksi ihmiseksi.  

 

1.Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä 

 

Kansainvälisyys on osa Kaakkurin koulun oppilaiden ja henkilökunnan arkea. Meillä on meneillään kansainvälisiä projekteja ja suunnittelemme aktiivisesti uusia. Koulun johto kannustaa henkilökuntaa hakeutumaan kansainvälisiin kontakteihin ja kouluttautumaan kansainvälisillä kursseilla. Kansainvälisyys näkyy oppilaiden arjessa muun muassa vierailijoiden ja opettajien omien kokemusten kautta. Hyödynnämme kansainvälisyyskasvatuksessamme esimerkiksi Skypeä, jonka avulla oppilaat kohtaavat muiden maiden lapsia ja nuoria. Oppilaiden osallisuus on yksi Kaakkurin koulun perusarvoista ja se näkyy kansainvälisyyskasvatuksemme monin tavoin, esimerkiksi erilaisissa projektitehtävissä. 

 

2. Kotikansainvälisyys 

 

Kaakkurin koulu tarjoaa oppilailleen mahdollisuuksia kansainvälistymiseen monilla eri tavoin. Kotikansainvälistymistä toteuttavia toimintoja ovat: 

hyväntekeväisyyskävely 

Plan-kummilapsi 

Lucia-juhla 

valinnaiskielet 

kielisuihkaukset 

varhennettu englannin opetus  

vaihto-opiskelijavierailijat AFS:n kautta 

kansainväliset vierailijat oppitunneilla 

Erasmus-opiskelijavierailijat luokissa 

eTwinning 

kouluumme tutustumaan tulevat kansainväliset ryhmät 

kielikerhot 

Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit 

Erasmus+ ohjelman kautta tehtävät Job shadowing-vierailut 

Skype-yhteydenpito eurooppalaisiin yhtyeistyökouluihin 

Majakka-hanke 

 

3. Kansallinen kansainvälisyys 

 

Kaakkurin koulu toteuttaa kansallista kansainvälisyyttä seuraavilla tavoilla: 

 

- OPH:n järjestämät koulutukset, muun muassa Erasmus+

 

4.Kansainvälinen liikkuvuus 

 

Kaakkurin koulu on hyvin aktiivinen kansainvälisessä liikkuvuudessa. Useat luokat opettajineen ovat mukana strategisissa kumppanuushankkeissa (KA2). Lukuvuosina 2019-2022 koulumme on mukana kolmivuotisessa Erasmus+ KA2 - hankkeessa ”Together - To get there”, jossa ovat mukana Italia, Kroatia, Espanja, Kreikka ja Kypros. Kaakkurin koulusta siihen osallistuu 18 opettajaa luokkineen. Projekti on suunnattu 1.-9. luokille. 

 

Koulumme henkilökunta hakeutuu aktiivisesti ulkomailla tapahtuviin, koulun teemoihin liittyviin koulutuksiin (Erasmus+ KA1). Koululla tehdään parhaillaan kahdeksatta KA1 -hakemusta. Näiden kurssien anti jaetaan työyhteisössä.