Kouluterveydenhuolto - Kaakkurin koulu - Oulun kaupunki

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhdessä huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa tukea oppilaan terveellisten elämäntapojen kehittymistä.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, joka tehdään 1., 5., ja 8.-luokan oppilaille. Oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan laajaan terveystarkastukseen. Tällöin tarkastuksessa voidaan keskustella mahdollisista perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Lapsen sairastuessa ilmoittakaa opettajalle hänen poissaolostaan. Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä tarvittaessa selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Tarvitessanne lääkärinaikaa sairaustapauksissa, voitte varata ajan omalta terveysasemaltanne.

Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on tärkeää huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään kodin ja koulun yhteistyönä oppilaan lääkehoitosuunnitelman, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on vanhempien vastuulla.

Lapsen hyvinvoinnin perusta on vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi. Suosittelemme aikuisille suunnatun diabetesriskitestin tekemistä osoitteessa: www.ouka.fi/diabetestesti

Suun terveydenhuolto
Hammastarkastukset toteutetaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti määritellyn hoitosuunnitelman mukaan Kaakkurin hammashoitolassa. Jos hoitosuunnitelmaa ei ole, kutsutaan lapsi hammaslääkärin tarkastukseen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Hammaslääkärin määrittämän yksilöllisen hoitovälin mukaan suunterveystarkastuksen voi tehdä myös suuhygienisti.

Kouluterveydenhoitajat

 • Puhelin 1-3 lk - terveydenhoitaja
  Riitta Uhlbäck
  cell puh 050 362 0531
  koululla maanantai, torstai

  4-9 lk - terveydenhoitaja
  Arja Anttila
  cell puh 044 703 4586
  koululla maanantai - perjantai
Tiedot esitetään hCard-muodossa.