Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhdessä huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa tukea
oppilaan terveellisten elämäntapojen kehittymistä.

Oppilaat käyvät terveystarkastuksessa vuosittain. Määräaikaisten tarkastusten lisäksi
tarkastuksia tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan.

1., 5. ja 8.-luokan oppilaille tehdään laaja terveystarkastus, johon vanhemmat kutsutaan
mukaan. Terveystarkastuksissa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat lapsen terveydentilaa,
kasvua ja kehitystä. Huoltajan suostumuksella selvitetään yhteistyössä muiden
ammattihenkilöiden kanssa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, mm. koulunkäynnin
sujumista. Toiminnalla pyritään hoidettavissa olevien poikkeamien varhaiseen toteamiseen,
arvioidaan jatkotutkimusten, tuen ja hoidon tarvetta sekä ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon.

Lapsen sairastuessa tulee kouluun ilmoittaa hänen poissaolostaan. Terveydenhoitajaan voi
ottaa yhteyttä tarvittaessa hoito-ohjeita tai selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen
hoitamista tai hoidon järjestämistä varten. Jos sairaus vaatii lääkärin tutkimusta ja hoitoa,
vanhemmat ottavat yhteyttä omaan terveyskeskukseen.

Mikäli lapsella on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on tärkeää huomioida koulussa,
ilmoittakaa siitä lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään kodin ja koulun yhteistyönä oppilaan
lääkehoitosuunnitelman, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa kouluterveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun
henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa omalla terveysasemalla tai
OYS:ssa. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi on tärkeää, että
kouluterveydenhuollossa on ajan tasalla olevat huoltajien yhteystiedot.

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta.
Tapaturman sattuessa varmistakaa, että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle.
Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on vanhempien
vastuulla.

 

Suun terveydenhuolto

Hammastarkastukset toteutetaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti määritellyn
hoitosuunnitelman mukaan Kaakkurin hammashoitolassa. Jos hoitosuunnitelmaa ei ole,
kutsutaan lapsi hammaslääkärin tarkastukseen ensimmäisen kouluvuoden aikana.
Hammaslääkärin määrittämän yksilöllisen hoitovälin mukaan suunterveystarkastuksen voi
tehdä myös suuhygienisti.

Kouluterveydenhoitajat

1-3 lk - terveydenhoitaja
Riitta Uhlbäck
puh 050 362 0531
koululla maanantai, torstai


4-9 lk - terveydenhoitaja
Arja Anttila
puh 044 703 4586
koululla maanantai - perjantai


Terveydenhoitajan päivystystunti on päivittäin klo 12-13.

Terveydenhoitajat tavoittaa hyvin myös Wilma-viestillä.

Kouluterveydenhuollon tilat sijaitsevat 2. kerroksessa ja löytyvät aularavintolan ylätasanteelta opasteita seuraamalla.