Loman tai muun vapaan anominen

 

Vapaata anotaan Wilmasta löytyvällä sähköisellä hakemuksella.

 

Luokanopettaja käsittelee hakemuksen, jossa anotaan vapaata enintään viideksi päiväksi. Pidemmät vapaat käsittelee rehtori.

Luvan ehtona on, että oppilas sopii opettajansa / opettajiensa kanssa korvaavista tehtävistä hyvissä ajoin ennen vapaata. Pidemmän vapaan ollessa kyseessä oppilas ja huoltaja sopivat opettajan kanssa myös oppimisen arvioinnista. 

 

Tässä käytännön ohjeita:

Wilman yläreunassa on sininen vaakasuora palkki, josta valitaan ’Hakemukset ja päätökset’. Jos sinisessä palkissa ei valmiiksi näy ’Hakemukset ja päätökset’, se löytyy valikosta, jossa on kolme valkoista vaakasuoraa viivaa.

Hakemukset ja päätökset –sivulla klikataan lähellä oikeaa yläkulmaa sijaitsevaa harmaata tekstiä, jossa lukee ’Tee uusi hakemus’.

Valitse avautuvasta listasta haluamasi hakemus ja täytä se. Paina lopuksi ’Tallenna tiedot’. Nyt tekemäsi hakemus näkyy luokanopettajalla tai rehtorilla.