Opinto-ohjaajien infotaulu

Opinto-ohjaajien infotaulu

OPINTO- OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT 

 

Ville Lind

p. 044 7039917 
ville.lind@eduouka.fi

 

Timo Pulkkinen 

p. 044 703 9893 
timo.pulkkinen@eduouka.fi 

 

MITÄ OPINTO- OHJAUS ON? 

 

Opinto-ohjaus on peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa toteutettava toiminta ja oppiaine, joka pyrkii ohjaamaan oppilaita ja opiskelijoita opiskelussa ja jatko-opintoja koskevissa kysymyksissä sekä ohjaamaan opiskelijat työelämään. 

Opinto-ohjaukseen kuuluu oppilaiden ja opiskelijoiden auttaminen aine- ja kurssivalinnoissa, auttaminen oppimisongelmissa sekä henkilökohtainen ohjaus. Opinto- ja oppilaan ohjaus on paljolti oppilaiden ja opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien yhteistoimintaa. Oppilaan ohjaus tutustuttaa oppilaita myös työntekoon järjestämällä tutustumiskäyntejä yrityksiin ja toteuttamalla käytännön tutustumista työelämään, työelämään tutustumisjaksoja eli työelämätietoutta. Opinto-ohjaus ohjaa opiskelijoita myös oman opinto-ohjelman suunnittelussa. 

 

OPINTO- OHJAUKSEN LUOKKAKOHTAISET SISÄLLÖT PÄÄPIIRTEITTÄIN KAAKKURIN KOULULLA: 

6. luokka 

- keväällä tutustut tulevaan yläluokkaan ja luokanvalvojaasi 

7. luokka 

- vietät yhden päivän TET- harjoittelussa Kaakkurin tuvalla 

- teet valinnaisainevalinnat kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle 

- käyt läpi oppimaan oppimisen taitoja ja pohdit omaa oppimistasi luokkaohjaustunneilla 

 

8. luokka 

- sinulla on viiden päivän TET- harjoittelu valitsemassasi työpaikassa 

- opon tunneilla perehdyt esimerkiksi suomalaiseen koulutusjärjestelmään pääpiirteisiin sekä eri ammatteihin 

9. luokka 

- pääset tutustumaan Oulun seudun toisen asteen oppilaitoksiin 

- yhdeksännellä luokalla TET- harjoittelusi on viiden päivän mittainen 

- kevätlukukaudella teet päätöksen hakeutumisesta toisen asteen opintoihin 

 

OPINTO- OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ SIVUSTOJA 

 

www.opintopolku.fi 

www.kunkoululoppuu.fi 

www.seutunappi.fi 

www.nettinappi.fi 

www.osao.fi 

www.ammattinetti.fi 

https://peda.net/tet/oulunseutu/kaikki