Opinto-ohjaajien infotaulu Opinto-ohjaajien infotaulu

Opinto-ohjaajien infotaulu

1. OPINTO- OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT
 
Susanna Luomala
p. 044 7039917
susanna.luomala@eduouka.fi

Ohjattavat luokat: 7abc, 8ef, 9cde

 
Timo Pulkkinen
p. 044 703 9893
timo.pulkkinen@eduouka.fi

Ohjattavat luokat: 7de, 8abcd, 9ab, jopo

 
 
2. MITÄ OPINTO- OHJAUS ON?
 
Opinto-ohjaus on peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa 
toteutettava toiminta ja oppiaine, joka pyrkii ohjaamaan oppilaita ja  opiskelijoita opiskelussa ja jatko-opintoja koskevissa kysymyksissä sekä  ohjaamaan opiskelijat työelämään.
 
Opinto-ohjaukseen kuuluu oppilaiden ja opiskelijoiden auttaminen aine- ja  kurssivalinnoissa, auttaminen oppimisongelmissa sekä henkilökohtainen ohjaus. Opinto- ja oppilaan ohjaus on paljolti oppilaiden ja opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien yhteistoimintaa. Oppilaan ohjaus tutustuttaa  oppilaita myös työntekoon järjestämällä tutustumiskäyntejä yrityksiin  ja toteuttamalla käytännön tutustumista työelämään, työelämään   tutustumisjaksoja eli työelämätietoutta. Opinto-ohjaus ohjaa opiskelijoita myös oman opinto-ohjelman suunnittelussa.
 
 
3. OPINTO- OHJAUKSEN LUOKKAKOHTAISET SISÄLLÖT PÄÄPIIRTEITTÄIN KAAKKURIN KOULULLA:
 
6. luokka
 
- keväällä tutustut tulevaan yläluokkaan ja luokanvalvojaasi
 
7. luokka
 
- vietät yhden päivän TET- harjoittelussa Kaakonpojan päiväkodissa tai huoltajasi työpaikalla
 
- teet valinnaisainevalinnat kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle
 
- käyt läpi oppimaan oppimisen taitoja ja pohdit omaa oppimistasi   luokkaohjaustunneilla
 
8. luokka
- sinulla on kolmen päivän TET- harjoittelu valitsemassasi työpaikassa
 
- opon tunneilla perehdyt esimerkiksi suomalaiseen koulutusjärjestelmään pääpiirteisiin sekä eri ammatteihin
 
9. luokka
 
- pääset tutustumaan Oulun seudun toisen asteen oppilaitoksiin
 
- yhdeksännellä luokalla TET- harjoittelusi on viiden päivän mittainen
 
- kevätlukukaudella teet päätöksen hakeutumisesta toisen asteen opintoihin
 
 
 
4. OPINTO- OHJAUKSEEN LIITTYVIÄ SIVUSTOJA
 
www.opintopolku.fi
www.mol.fi/avo
www.kunkoululoppuu.fi
www.peda.net/veraja/tori/oulunseutu
www.seutunappi.fi
www.nettinappi.fi
www.osao.fi
www.opo.oulu.net
www.ammattinetti.fi