Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Vuosiluokat 1-2

Oppilaanohjauksen tavoitteena alkuopetuksessa on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä hänen siirtyessään esiopetuksesta/päivähoidosta/kotoa kouluun. Oppilaanohjaus toteutetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Vuosiluokat 36                  

Vuosiluokkien 36 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 36 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Lisäksi oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä omalta opettajaltaan, koulun erityisopettajalta ja terveydenhoitajalta. Kuudennella luokalla oppilas tutustuu 7.9. luokkien opiskeluun.

Vuosiluokat 79                  

Oppilaanohjaus jakaantuu oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen, oppimisen ja opiskelun ohjaamiseen, sekä ammatin ja uravalinnan ohjaukseen eri muodoissaan 7-9 luokkien aikana.

Vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu

·   henkilökohtaisesta ohjauksesta

·   pienryhmäohjauksesta

·   luokkamuotoisesta ohjauksesta

·   työelämään tutustumisesta.

 

Oppilaanohjaus on koko koulun henkilökunnan yhteinen asia, mutta opinto-ohjaajilla on siitä päävastuu.

Oppilaanohjaus

  • Puhelin Susanna Luomala cell 044 703 9917
    Timo Pulkkinen cell 044 703 9893
Tiedot esitetään hCard-muodossa.