Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään varmistamaan kaikille oppilaille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tehtävänä on muun muassa auttaa oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai muuta tuen tarvetta koulunkäynnissään.
 
 
Koulussa toimii yhteisöllisistä asioista vastaava moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tavoitteena on kehittää koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia.
 
Tukiopetus on koulun ensisijainen tukimuoto oppimisvaikeuksissa. Tukiopetusta voi saada myös, jos oppilas on joutunut olemaan pitkään pois koulusta sairauden takia.
Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimiseen ja/tai keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. Opetus tapahtuu yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi olla myös luokassa samanaikaisopettajana.
Pienluokka on tarkoitettu väliaikaiseksi koulunkäynnin tukitoimeksi yleisopetuksen oppilaille, jotka hyötyvät yksilöllisemmästä opetuksesta ja pienemmästä luokan ryhmäkoosta.
 
Koulupsykologi auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa sosiaali - ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa.
Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia.
 

Oppilashuolto

  • Puhelin Koulukuraattori Kaisa Kangas cell 044 7039659

    Koulupsykologi Marja Pikkupeura cell 044 7039663
Tiedot esitetään hCard-muodossa.