Turvataitokasvatus

Turvataitokasvatuksella 

 • Vahvistetaan itseluottamusta ja itsearvostusta 
 • Edistetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita 
 • Lisätään lapsen tietoa omasta kehostaan ja itsemääräämisoikeudestaan 
 • Lisätään selviytymistaitoja turvallisuutta uhkaavissa ja hämmentämissä kiusaamisen, väkivallan, häirinnän ja houkuttelun tilanteissa 
 • Vahvistetaan uskoa omiin selviytymiskeinoihin 
 • Lisätään selviytymistaitoja ikävien ja uhkaavien mediakokemuksien varalle 
 • Ohjataan lapsia ja nuoria kertomaan huolistaan turvalliselle aikuiselle 

Nämä taidot suojaavat lasta altistumalta hyväksikäytettäviin ihmissuhteisiin. 

 

Kuinka turvataitokasvatusta toteutetaan? 

 • Lasten ja nuorten arjessa heidän vertaisryhmässään 
 • Tutun aikuisen ohjauksessa 
 • Lapsilähtöisesti ja toiminnallisesti 
 • Yhteisöllisesti 
 • Yhteistyössä kotien kanssa 

Turvataitokasvatukseen liittyviä linkkejä:

Huoltajille suunnattu infovideo >>>

Eteläisen alueen turvataitovanhempainillan tallenne >>>

Turvataitoja nuorille-opas >>>

Turvallinen Oulu-podcastit >>>

Hankkeen nettisivut >>>