Oulunsalon Kirkonkylän koulu (0-6)

 

Oulunsalon Kirkonkylän koulu sijaitsee Oulunsalon keskustassa Lentokentäntien läheisyydessä. Koulumme on alakoulu, jossa oppilaita on esikoululaisista kuudenteen luokkaan vähän yli 400. Lisäksi koulussamme on aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Koulumme keskeiset arvot kiteytyvät toiminta-ajatuksessa Yhteistä Työtä Yksilönä (YTY). Toiminta-ajatus on sidoksissa koulun arvoihin. Arvot on määritelty tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa. Keskeisiä arvoja ovat itsensä hyväksyminen ja toisen arvostaminen, vastuullisuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Tuemme erityisesti hyviä käytöstapoja, elämänhallintataitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulumme tarjoaa oppilaalle turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön sekä osaavan ja itseään kehittävän henkilöstön. Myös oppilaat otetaan monin tavoin mukaan kehittämään koulun toimintaa mikä näkyy mm. koulumme oppilaskunnan toiminnassa. Oppilaamme voivat osallistua omalla koululla toimiviin musiikki- ja mediakerhoihin sekä liikuntakouluun.

 

Koulutie 4, 90460 Oulunsalo

Rehtori Jouko Jokirinta

050 388 7005, jouko.jokirinta@ouka.fi

Koulusihteeri Katja Pakkala

044 497 3087, katja.pakkala@ouka.fi

www.ouka.fi/oulu/oulunsalon-kirkonkylan-koulu

KATSO KYLLIN HYVÄ - VIDEO !

Majakka-koulu

Digital schools of Europe

Liikkuva koulu