Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa ja opetusta. Se kertoo myös oppimisen tavoitteet, oppiaineiden keskeiset sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Ne perustuvat perusopetuslaissa määriteltyihin kaikille yhteisiin oppiaineisiin vuosiluokilla 1–9. 

Tutustu tästä Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan.