Oppilaskunta

Oulunsalon Kirkonkylän koululla toimii oppilaskunnan hallitus, jossa on 2 jäsentä (varsinainen jäsen ja varajäsen) jokaiselta luokalta. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 1-2 krt kuukaudessa. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet toimivat tiedonvälittäjinä ja äänitorvina luokan ja koko koulun asioiden osalta. Lisäksi oppilaskunnan hallitus järjestää jokainen kuukausi jotain yhteistä, mukavaa toimintaa koko koulun väelle.

Oppilaskunnan hallituksen ohjaavina opettajina toimivat lukukaudella 2023-2024 Petri Haanpää ja Ulla Savola.