Koulumme

Oulunsalon Kirkonkylän koulu sijaitsee Oulunsalon keskustassa Lentokentäntien läheisyydessä. Koulumme on alakoulu, jossa oppilaita on vähän alle 300. Lisäksi koulussamme on iltapäivätoimintaa.

Koulumme keskeiset arvot kiteytyvät toiminta-ajatuksessa Yhteistä Työtä Yksilönä (YTY). Toiminta-ajatus on sidoksissa koulun arvoihin. Arvot on määritelty tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa. Keskeisiä arvoja ovat itsensä hyväksyminen ja toisen arvostaminen, vastuullisuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Tuemme erityisesti hyviä käytöstapoja, elämänhallintataitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulumme tarjoaa oppilaalle turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön sekä osaavan ja itseään kehittävän henkilöstön. Myös oppilaat otetaan monin tavoin mukaan kehittämään koulun toimintaa mikä näkyy mm. koulumme oppilaskunnan toiminnassa. Oppilaamme voivat osallistua omalla koululla toimiviin musiikki- ja mediakerhoihin sekä liikuntakouluun.