Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus tarkoittaa koulutuntien aikana tapahtuvaa erityisopettajan antamaa opetusta. Joskus erityisopetusta voidaan antaa myös tukituntina koulutuntien ulkopuolella, jos järjestely sopii oppilaalle ja huoltajille. Erityisopettaja vastaa koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän koolle kutsumisesta ja osallistuu tarvittaessa oppilaskohtaisiin kokouksiin.

 

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea luokassa tapahtuvaa oppimista ja vahvistaa oppimisen perusvalmiuksia ja – taitoja. Erityisopettaja voi työskennellä luokassa yhdessä luokanopettajan kanssa tai opettaa oppilaita pienessä ryhmässä. Erityisopetuksen sisältönä voi olla esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu, matematiikan, englannin tai reaaliaineiden oppimisen tukeminen tai työskentelytaitojen ja opiskelutaitojen harjoittelu.

 

Puheopetusta (esim. R ja S –äänteet) tarjotaan ekaluokkalaisille tarvittaessa. Puheopetusta annetaan 10 kerran jakso ja siihen osallistuminen edellyttää annettujen tehtävien harjoittelua kotona.