Alueelliset erityisryhmät

Ritaharjun monitoimitalon koulun puolella toimii neljä alueellista erityisryhmää:

 

Alueelliset vaativan erityisen tuen ryhmät

Tiina Lempinen  040 6174825 1.-2. luokat

Päivi Göös 050 5993388 3.-4. luokat

Mirva Mecklin 044 7039802 5.-6. luokat

Maarit Annunen 044 7039803 7.-9. luokat

 

Koulussamme erityisryhmien osalta toteutetaan luokka-asterajoja ylittävää yhteistyötä. Toimintaamme ohjaa inklusiiviinen ajattelumalli, jota toteutetaan samanaikaisopettajuudella (luokanopettaja+erityisluokanopettaja) mutta myös moniammatillisella yhteistyöllä ja näin ollen joustavalla ryhmittelyllä (koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja+nuoriso-ohjaaja+ luokanopettaja,+erityisluokanopettaja)

Ohjautuminen alueellisiin erityisryhmiin tapahtuu yhteistyössä koulun,  Porstua-ryhmän sekä huoltajien kanssa. Ratkaisut ryhmään sijoittumiselle harkitaan oppilaskohtaisesti mm. oppilaan kokonaistuen tarve, ryhmien koko ja pedagogiikka huomioiden.

Alueellisen erityisryhmän oppilaalle on tehty pedagogiseen selvitykseen pohjautuen erityisen tuen päätös. Erityisen tuen keskuksen johtaja tekee hallinnollisen päätöksen erityisestä tuesta. Päätöksessä määritellään myös opetuspaikka. Päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan HOJKS, johon kirjataan opetuksen järjestämisen periaatteet, opetusmenetelmät, tavoitteet ja mahdolliset yksilöllistämiset oppiaineittain sekä suunnitelman siitä, miten siirtymistä yleisopetukseen tuetaan ja toteutetaan.

Alueellisia erityisryhmiä toimii Ritaharjun lisäksi Oulun alueella myös Kaakkurin, Metsokankaan ja Ylikiimingin kouluissa.