Alueelliset erityisryhmät

Ritaharjun monitoimitalon koulun puolella toimii kolme alueellista erityisryhmää:

Koulussamme erityisryhmien osalta toteutetaan luokka-asterajoja ylittävää yhteistyötä. Toimintaamme ohjaa inklusiiviinen ajattelumalli, jota toteutetaan samanaikaisopettajuudella (luokanopettaja+erityisluokanopettaja) mutta myös moniammatillisella yhteistyöllä ja näin ollen joustavalla ryhmittelyllä (koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja+nuoriso-ohjaaja+ luokanopettaja,+erityisluokanopettaja)

Ohjautuminen alueellisiin erityisryhmiin tapahtuu yhteistyössä koulun,  Porstua-ryhmän sekä huoltajien kanssa. Ratkaisut ryhmään sijoittumiselle harkitaan oppilaskohtaisesti mm. oppilaan kokonaistuen tarve, ryhmien koko ja pedagogiikka huomioiden.

Alueellisen erityisryhmän oppilaalle on tehty pedagogiseen selvitykseen pohjautuen erityisen tuen päätös. Erityisen tuen keskuksen johtaja tekee hallinnollisen päätöksen erityisestä tuesta. Päätöksessä määritellään myös opetuspaikka. Päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan HOJKS, johon kirjataan opetuksen järjestämisen periaatteet, opetusmenetelmät, tavoitteet ja mahdolliset yksilöllistämiset oppiaineittain sekä suunnitelman siitä, miten siirtymistä yleisopetukseen tuetaan ja toteutetaan.

Alueellisia erityisryhmiä toimii Ritaharjun lisäksi Oulun alueella myös Kaakkurin, Metsokankaan ja Ylikiimingin kouluissa.