Oppimisen tuki

Löydät näiltä sivuilta tietoa siitä, mitä palveluja koulussamme on saatavilla sekä niiden yhteystiedot. 

Opiskelijahuolto

Kouluterveydenhuolto

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Opiskelijahuoltoryhmä

Turvallinen koulu

Oppilas­huol­tolain mukaiset oppilashuol­to­käy­tänteet Ritaharjun koulussa

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan estämisen suunnitelma

Hyvä olla koulussa, läsnäolon tukemisen malli Oulussa

Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Alueelliset erityisryhmät

Oppilaanohjaus