Kielet

Oulun kaupungin kieliohjelma on laadittu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ja se on osa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Kieliohjelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille laaja ja monipuolinen kielitaito tasapuolisesti kaupungin eri alueilla sekä tarjota kielijatkumoja syvällisen kielitaidon varmistamiseksi.

Tutustu tästä Oulun kaupungin kieliohjelmaan.

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

 • A1-kieli on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu alkaa 1. luokalla uuden kieliohjelman mukaisesti, v. 2020 alkaen. 
 • Kieli valitaan oman tulevan koulun A1-kielitarjonnasta. 
 • Ritaharjun koulussa on perinteisesti ollut tarjolla A1-kieleksi englanti, ruotsi ja saksa. Kielitarjonta voi vaihtua vuosittain.
 • Toisen, vapaaehtoisen A2-kielen voi aloittaa 5. luokalla, mutta v. 2019 peruskoulun aloittaneet oppilaat valitsevat vapaaehtoisen A2-kielen jo 3. luokalla, ja sen opiskelu alkaa heillä 4. luokalla. 
 • A2-kielen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti ja valinta on sitova. Valinnaisen A2-kielen tarjonta vaihtelee vuosittain. 
 • Ritaharjun koulussa on perinteisesti ollut tarjolla saksa, ruotsi, espanja tai ranska. Yleensä tarjolla on kolme kieltä. 
 • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.
 • B2-kieli on vapaaehtoinen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. 
 • B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia, kiina, japani tai jokin muu kieli, jota koulussa tarjotaan. B2-kielten tarjonta vaihtelee vuosittain.
 • Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena kaksi viikkotuntia 1.–9. luokilla lähiopetuksena Kastellin koululla. 
 • Oulu on mukana myös koltan- ja inarinsaamen etävälitteisen opetuksen pilotissa. Ilmoittautumiset 26.3.2021 mennessä Wilmassa vuoden 2021 alussa annettavan ohjeen mukaisesti, mikäli oppilas ei jo osallistu pohjoissaamen lähiopetukseen tai inarin- ja koltansaamen etävälitteiseen opetukseen.
 • Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään kuusi. 

Lue lisää monikielisten oppilaiden opetuksesta Oulun kaupungin perusopetuksen verkkosivuilta.