Kielet

Kielten opetus

 

Oulun kaupungissa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymää kieliohjelmaa. Kieliohjelman tavoitteena on taata oppilaille laaja ja monipuolinen kielitaito tasapuolisesti kaupungin eri alueilla. Monipuolinen kielitarjonta toimii tehokkaana välineenä myös Oulun kansainvälistymisessä. Kieliohjelman lähtökohtana on kieltenopiskelun jatkuvuus.

Oulun kaupungin kieliohjelma

Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu voidaan kouluilla aloittaa leikinomaisesti ja toiminnallisesti 1. tai 2. luokalla. Varsinainen kielten opetus alkaa 3. luokalla.

Peruskoulussa opiskeltavat kielet

  • A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 3. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti.
  • Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti.
  • B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa 7. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.
  • B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti. B2-kieli on valinnan mukaan espanja, ranska, saksa, venäjä, italia tai jokin muu kieli.Pohjoissaamea voi opiskella perusopetusta täydentävänä opetuksena 1.-9. luokilla keskitetysti.  Pohjoissaamen kielen ja kultturin opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma.
Pohjoissaamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma (pdf)

Romanikieli on romanioppilaalle kulttuurikieli, tärkeä osa identiteettiä ja romaniyhteisön historiaa. Romanikieltä opetetaan Oulussa täydentävänä opetuksena kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1–9. Kielenopetuksen lisäksi opetuksen sisältöihin kuuluvat aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö sekä romanien historia ja nykykulttuuri.

Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Oulun kaupungissa oman äidinkielen opetusta järjestetään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän oppilaita on vähintään neljä. Lue lisää maahanmuuttajien opetuksen sivulta.

Lisäksi koulut järjestävät kielikerhoja.