Kodin ja koulun yhteistyö

Koulussamme kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön on monia menetelmiä. Opettajien ja vanhempien välistä keskustelua voidaan käydä puhelimitse, sähköpostilla, Wilman kautta tai henkilökohtaisissa keskusteluissa. 

Tässä linkissä on viestintäohje kodeille.

Syksyisin eri luokka-asteilla pidetään vanhempainiltoja, joissa keskitytään yleisiin ja kyseistä luokkaa koskeviin asioihin. Vuoden mittaan järjestetään myös teemakohtaisia vanhempainiltoja liittyen koulunkäynnin aloittamiseen ja kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle siirtymiseen. Yläkoulun puolella vanhempainiltoja järjestetään myös valinnaisaineisiin ja jatko-opintoihin liittyen. 

 Koulun nettisivuilta vanhemmat saavat paljon tietoa koulumme toiminnasta sekä kaikkien koulussamme toimivien henkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyvät myös luokkien blogit, jotka toimivat viestintävälineinä luokkien ja kodin välillä.

 

Vanhempaintoimikunta lukuvuosi  2018-2019

 

Saarela Ilona pj

Reiman Sanna sihteeri

Viuhkola-Pääkkönen Satu rahastonhoitaja

Salla Elina somevastaava

Naamanka Outi

vtk.ritaharju@gmail.com

 

SUUNNITELMAT JA MUISTIOT

 

Vanhempaitoimikunnan esittelyjuliste

Vanhempaintoimikunnan pöytäkirjat

Vanhempaintoimikunnan Facebook-linkki

Toimintakatsaus 2017-2018 

Toimintasuunnitelma 2018-2019 

Aikaisempien kausien toimintasuunnitelmat ja -katsaukset

Kodin ja koulun väliset keskustelut

Kehitys-ja arviointikeskustelut sekä Lapset puheeksi-keskustelu 1. ja 7. luokan vanhemmille ovat yksi tapa kodin ja koulun yhteistyölle. Keskusteluissa vanhemmat kuulevat opettajien terveiset lapsensa koulunkäynnistä. Vanhemmilla on hyvä mahdollisuus myös kysellä mieleen tulleita asioita.  

Ritaharjun koulussa kehityskeskustelua ja Lapset puheeksi-keskustelua tarjotaan syyslukukauden alussa.

1.-5.luokkalaisten väliarviointikeskustelut käydään tammikuussa. Keskustelut ajoitetaan tietylle aikavälille koko koulussa. Opettajat ilmoittavat varattavat ajat valitsemallaan tavalla.