Kodin ja koulun yhteistyö

Koulussamme kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön on monia menetelmiä. Opettajien ja vanhempien välistä keskustelua voidaan käydä puhelimitse, sähköpostilla, Wilman kautta tai henkilökohtaisissa keskusteluissa. 

Tässä linkissä on viestintäohje kodeille.

Syksyisin eri luokka-asteilla pidetään vanhempainiltoja, joissa keskitytään yleisiin ja kyseistä luokkaa koskeviin asioihin. Vuoden mittaan järjestetään myös teemakohtaisia vanhempainiltoja liittyen koulunkäynnin aloittamiseen ja kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle siirtymiseen. Yläkoulun puolella vanhempainiltoja järjestetään myös valinnaisaineisiin ja jatko-opintoihin liittyen. 

 Koulun nettisivuilta vanhemmat saavat paljon tietoa koulumme toiminnasta sekä kaikkien koulussamme toimivien henkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyvät myös luokkien blogit, jotka toimivat viestintävälineinä luokkien ja kodin välillä.

 

Kauden 2019-2020 jäsenet
 
Saarela Ilona                   puheenjohtaja
Reiman Sanna                 sihteeri
Viuhkola-Paananen Satu rahastonhoitaja
Aalto Sirpa 
Miettinen Anu  
Naamanka Outi  
Penttilä Annukka
Salla Elina
Suorsa Anna
Väänänen Jaana

vtk.ritaharju@gmail.com

 

SUUNNITELMAT JA MUISTIOT

 

Vanhempaitoimikunnan esittelyjuliste

Vanhempaintoimikunnan pöytäkirjat

Vanhempaintoimikunnan Facebook-linkki

Toimintakatsaus 2018-2019 

Toimintasuunnitelma 2019-2020

Aikaisempien kausien toimintasuunnitelmat ja -katsaukset

Kodin ja koulun väliset keskustelut

Kehitys-ja arviointikeskustelut sekä Lapset puheeksi-keskustelu 1. ja 7. luokan vanhemmille ovat yksi tapa kodin ja koulun yhteistyölle. Keskusteluissa vanhemmat kuulevat opettajien terveiset lapsensa koulunkäynnistä. Vanhemmilla on hyvä mahdollisuus myös kysellä mieleen tulleita asioita.  

Ritaharjun koulussa kehityskeskustelua ja Lapset puheeksi-keskustelua tarjotaan syyslukukauden alussa.

1.-5.luokkalaisten väliarviointikeskustelut käydään tammikuussa. Keskustelut ajoitetaan tietylle aikavälille koko koulussa. Opettajat ilmoittavat varattavat ajat valitsemallaan tavalla.