Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Koulussamme kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön on monia menetelmiä. Opettajien ja vanhempien välistä keskustelua voidaan käydä puhelimitse, sähköpostilla, Wilman kautta tai henkilökohtaisissa keskusteluissa. 

Tässä linkissä on viestintäohje kodeille.

Syksyisin eri luokka-asteilla pidetään vanhempainiltoja, joissa keskitytään yleisiin ja kyseistä luokkaa koskeviin asioihin. Vuoden mittaan järjestetään myös teemakohtaisia vanhempainiltoja liittyen koulunkäynnin aloittamiseen ja kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle siirtymiseen. Yläkoulun puolella vanhempainiltoja järjestetään myös valinnaisaineisiin ja jatko-opintoihin liittyen. 

 Koulun nettisivuilta vanhemmat saavat paljon tietoa koulumme toiminnasta sekä kaikkien koulussamme toimivien henkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyvät myös luokkien blogit, jotka toimivat viestintävälineinä luokkien ja kodin välillä.

Vanhempaintoimikunta lukuvuosi 2017-18

 

Viuhkola-Paananen Satu (puheenjohtaja)

Attila György 
Elina Salla 
I Saarela 
Mari Lahdenperä 
Outi Naamanka 
Päivi Palosaari 
Rauni Lohilahti 
Satu Parkkila
Satu Vaihoja 
Sirpa Aalto 
Tapani Kosamo 

Yhteystiedot: 

 

vtk.ritaharju@gmail.com

 

SUUNNITELMAT JA MUISTIOT

 

Vanhempaitoimikunnan esittelyjuliste

Vanhempaintoimikunnan pöytäkirjat

Vanhempaintoimikunnan Facebook-linkki

Toimintasuunnitelma 2016-2017

Toimintakatsaus 2015-2016

Toimintakatsaus 2013-2014

Aikaisempien kausien toimintasuunnitelmat ja -katsaukset

Kodin ja koulun väliset keskustelut

Kehitys-ja arviointikeskustelut sekä Lapset puheeksi-keskustelu 1. ja 7. luokan vanhemmille ovat yksi tapa kodin ja koulun yhteistyölle. Keskusteluissa vanhemmat kuulevat opettajien terveiset lapsensa koulunkäynnistä. Vanhemmilla on hyvä mahdollisuus myös kysellä mieleen tulleita asioita.  

Ritaharjun koulussa kehityskeskustelua ja Lapset puheeksi-keskustelua tarjotaan syyslukukauden alussa.

1.-5.luokkalaisten väliarviointikeskustelut käydään tammikuussa. Keskustelut ajoitetaan tietylle aikavälille koko koulussa. Opettajat ilmoittavat varattavat ajat valitsemallaan tavalla.