Koulukuraattori

Koulukuraattoripalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita joiden tehtävänä on edistää oppilaan sosiaalista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä sekä ehkäistä sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmatilanteita. Koulukuraattori osallistuu koulun moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään . Tämän lisäksi kuraattori työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin ja oppilaan elämään vaikuttavista ongelmatilanteissa tai kun vanhempi kaipaa tukea vanhemmuuteen. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

 

Ritaharjun koulun koulukuraattoreina työskentelevät:

koulukuraattori  Eugenia Carratala-Pages 044 703 9660

koulukuraattori Anu Kaukua (Pohjois-Ritaharju) 046 922 2678

Voit olla yhteydessä puhelimitse, tekstiviestillä tai Wilman kautta.