Koulukuraattori

Koulukuraattoripalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita joiden tehtävänä on edistää oppilaan sosiaalista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä sekä ehkäistä sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmatilanteita. Koulukuraattori osallistuu koulun moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään . Tämän lisäksi kuraattori työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin ja oppilaan elämään vaikuttavista ongelmatilanteissa tai kun vanhempi kaipaa tukea vanhemmuuteen. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

 

Ritaharjun koulun koulukuraattoreina työskentelevät:

koulukuraattori  Mira Hyttinen 040-663 2433

koulukuraattori Riikka Planting (Pohjois-Ritaharju) 040-6632926

Voit olla yhteydessä puhelimitse, tekstiviestillä, Wilman kautta tai sähköpostilla.