Koulukuraattori

Koulukuraattoripalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita joiden tehtävänä on edistää oppilaan sosiaalista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä sekä ehkäistä sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmatilanteita. Koulukuraattori osallistuu koulun moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään . Tämän lisäksi kuraattori työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin ja oppilaan elämään vaikuttavista ongelmatilanteissa tai kun vanhempi kaipaa tukea vanhemmuuteen. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Puhelimitse koulukuraattorin tavoittaa klo 8-16: 044 703 9034

Koulukuraattori Tiia Maikkula-Moilanen

sähköposti: tiia.maikkula-moilanen(at)ouka.fi 

Pohjois-Ritaharju: vs. koulukuraattori Riikka Planting p. 040 663 2926 (riikka.plantingATouka.fi)