Kouluterveydenhuolto

 

Koulunkäynti on lapselle työtä, jonka vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhdessä perheiden ja koulun henkilöstön kanssa tukea oppilaan koulunkäyntiä sekä terveellisten elämäntapojen kehittymistä ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Toivomme, että kouluneuvolasta muodostuu perheille paikka, jonne on helppo ottaa yhteyttä lapsen koulunkäyntiä ja perhettä koskevissa asioissa.

Kouluterveydenhoitajalla käynti ja lääkärintarkastus muodostavat yhdessä laajan terveystarkastuksen, joka tehdään 1. ja 5.lk:lla sekä yläkoulussa 8. tai 9.lk:lla. Toivomme, että vanhemmat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan oppilaan terveystarkastuksiin koko peruskoulun ajan. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Kouluneuvolassa oppilaat saavat myös tarvittavat rokotteet.

Terveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti koulun moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään, lääkäri tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmä auttaa oppilaita ja heidän perheitään koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Lapsen sairastuessa vanhemmat ilmoittavat opettajalle lapsen poissaolosta. Jos tarvitsette selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan lapsen hoitamista tai hoidon järjestämistä varten, olkaa yhteydessä terveydenhoitajaan mahdollisimman pian. Hoitolomatodistusta ei voi kirjoittaa jälkikäteen. Selvissä sairaustapauksissa, esim. kuume, vatsatauti, opettaja on suoraan yhteydessä vanhempaan ja ohjaa oppilaan kotiin. Terveydenhoitajan tapaamista tähän ei tarvita.

Mikäli lapsellanne on jokin sairaus tai jatkuva lääkitys, ilmoittakaa siitä ensisijaisesti lapsen opettajalle. Tarvittaessa tehdään kodin ja koulun yhteistyönä oppilaan lääkehoitosuunnitelma, jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensimmäisenä paikalle saapunut henkilö, joka ohjaa oppilaan tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle ja tekee tarvittaessa myös tapaturmailmoituksen. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Oppilaan mahdollinen jatkohoito tapahtuu omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä.

Vanhat vammat, vapaa-ajan tapaturmat sekä hoitoa vaativat sairaudet hoidetaan omalla terveysasemalla. Vapaa-ajan tapaturmien ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen on vanhempien vastuulla.                                                                                                       

 

 

Kouluterveydenhoitajat

Kirsi Juntunen

puh 044 703 4607

 

  • Ritaharjun koulu ma-to

Paula Pörhölä

puh 050 345 5348

 

  • Ritaharjun koulu ma-pe

Virpi Määttä

puh 040 587 6358

 

  • Pohjois-Ritaharjun koulu ti-to

Sarianna Kivimäki
puh 044 703 4708
Pääkoululla ma ja pe, Pohj.-Ritaharjulla to 

Terveydenhoitajien päivystysajat;

ma-to klo 12 – 12.30

pe klo 9.30 – 10.

Voitte olla yhteydessä myös Wilman välityksellä. 

 

LUOKKAVASTUUJAKO 2022-23:

Virpi : P-Ritah. ja Osao : 1EFGHI, 2DEFG, 3EFG, 4EFGH, 5GHI

Paula: 1CD, 2C, 3CD, 4CD, 5ABCD, 6ABCD, 7ABCD, 8ABC, 9ABC

Kirsi:   1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5EF, 6EFG, 7EFGH, 8DEFG, 9DEF ja pienryhmät 1-2, 3-4, 5-6, 7-9