Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta koskee 7-9 luokan oppilaita. Kultakin luokka-asteelta valitaan vuosittain 4-5 tukioppilaskoulutuksesta kiinnostunutta oppilasta. He osallistuvat Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään tukioppilaskoulutukseen.

Tukioppilaat toimivat vapaaehtoisina. He voivat järjestää koulussa monenlaista toimintaa yläkoululaisille. He myös toimivat muiden oppilaiden tukena.Tukioppilastoiminta on tukioppilaiden itsensä näköistä toimintaa. 

Lisätietoja tukioppilastoiminnasta löytyy osoitteesta:

http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/